Lincoln Public School District

Lincoln Public School District

Lincoln Public Schools, het op een na grootste district in Nebraska, werkte nauw samen met Xerox bij de implementatie van een kosteneffectieve oplossing, inclusief nieuwe multifunctionals, door Xerox beheerde documentservices, een gecentraliseerde repro en een op DocuShare gebaseerd content management.

View the Lincoln Public School District case study