Linköpingsforskare tilldelas Chester Carlsons Forskningspris

Kista, 6 februari 2014 – Dr. Carina Höglund har tilldelats Chester Carlsons Forskningspris för 2013. Priset förvaltas av Xerox och IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) och delas sedan 1985 ut till unga, lovande forskare inom informationsvetenskap. Priset delades ut i samband Xerox innovationsdag i Kista.

Motivering:

”För utveckling av en ny neutrondetektor baserad på borkarbid med stor potential att bli en kommersiell produkt. Detektorn är avgörande för att kunna starta den nya partikel-acceleratorn ESS (European Spallation Source) i Lund. Tekniken har stor potential inom andra tillämpningsområden så som biomedicin, energiteknik och IT."

Chester Carlsons Forskningspris 2013 tilldelas:

  • Dr. Carina Höglund – European Spallation Source ESS AB och Avdelningen för Tunnfilmsfysik vid IFM på Linköpings univeritet med nomineringen : Carina Höglund forskar på ytbeläggningar som kan lösa en stor teknisk utmaning för neutronforskningsanläggningar världen över. Bland annat säkrar den möjligheten till förstklassiga experiment i Lund vid European Spallation Source (ESS), där experimenten ska påbörjas 2019. ESS kan liknas vid ett mikroskop, men i stället för ljus används neutroner. Dessa genomlyser material som man vill undersöka och ger, via detektorer, information om hur materialet är uppbyggt och fungerar. Vid konstruktionen av ESS har det funnits en avsevärd teknisk utmaning. Befintliga detektorer baseras på isotopen helium-3 – ett ämne som är sällsynt och därmed mycket dyrt att framställa. Forskningen har visat att det är möjligt att basera detektorerna på ytbeläggningar (eller tunnfilmer) av isotopen bor-10 istället för helium-3. Detta öppnar upp för ny mångvetenskaplig forskning och industriell utveckling.

– Vi är stolta att kunna uppmärksamma svensk forskning som går i samma anda som när Chester Carlson uppfann xerografin för 75 år sedan. Dr. Höglund har med sin forskning bevisat hur hennes innovation kan lösa komplexa tekniska utmaningar och kommer med stor sannolikhet att bidra till fantastiska tillämpningar i framtiden. Hennes forskning skapar möjligheter och gör skillnad i ett större perspektiv och det vill vi på Xerox belöna, säger Stefan Ivarsson, VD på Xerox Sverige.

Stiftelsen ”Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap” instiftades den 9 september 1985 av Xerox och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsen har som syfte att främja vetenskaplig forskning inom informationsteknologi och har för avsikt att dela ut priset till en yngre forskare som nyligen avlagt sin disputation.

Prisutdelning

Pristagaren har utsetts av stiftelsens styrelse och prisutdelning genomfördes på Xerox huvudkontor i Kista den 6 februari 2014. En check med prissumman på 150 000 kronor överlämnades av 2011 års pristagare Rüdiger Lincke och stiftelsens ordförande Bernt Ericson. Övrig nominerad var Dr. Petter Westbergh vid Chalmers tekniska högskola. Han mottar ett stipendium på 15 000 kronor.

Om Xerox Sverige 

Ända sedan Xerografi uppfanns för 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. Idag är Xerox världsledande inom affärsprocesser och dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än 140 000 Xerox anställda och med kunder i 160 länder tillhandahåller vi affärstjänster, utrustning för utskrift och tryck  samt mjukvara för kommersiella och offentliga organisationer.

För mer information, besök www.xerox.com  och gilla Xerox Sverige på Facebook.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Kista, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och Holland, samt ett forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.

Kontakt 

Carina Höglund, European Spallation Source ESS AB, 072-179 20 23, carina.hoglund@ess.se

Stefan Lundin, pressansvarig på Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com