Xerox ledare inom Managed Print Services enligt Gartner

Stockholm, Sverige, 25 oktober 2013 - Xerox placerar sig som en ledare i Gartners Leaders Quadrant som är en del av 2013 års Magic Quadrant för Managed Print Services (MPS). Placeringen är ännu ett bevis på att Xerox lyckats i sin satsning på MPS.

– Vi ser ett stort intresse för Xerox MPS-lösningar på den svenska marknaden, säger Stefan Ivarsson, försäljningsdirektör för Large Enterprise Operations på Xerox Sverige. Vårt MPS-ramverk består av tre viktiga processer: utvärdera och optimera, säkerställa och integrera, och automatisera och förenkla. Denna beprövade metod har fungerat med tusentals kunder över hela världen.

För att ytterligare stärka företagets erbjudande har Xerox integrerat sin teknik- och dokumenthanteringsexpertis med sina affärsprocesser och outsourcing-möjligheter inom IT. Allt för att hjälpa kunderna att förenkla sin verksamhet.

Förutom ledarplaceringen i Magic Quadrant utsågs Xerox till: Magic Quadrant är ett forskningsverktyg utvecklat av Gartner för att ge insikt i en marknads riktning, mognad och deltagare. Den utvärderar också hur väl teknikleverantörer lyckas i genomförandet mot deras nuvarande vision.

Om Magic Quadrant

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som uttalanden av fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Kontakt
Stefan Lundin, Pressansvarig på Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com
Följ Xerox Sverige på Facebook.

Om Xerox Sverige
Ända sedan Xerografi uppfanns för 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. Idag är Xerox världsledande inom affärsprocesser och dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än 140 000 Xerox anställda och med kunder i 160 länder tillhandahåller vi affärstjänster, utrustning för utskrift och tryck samt mjukvara för kommersiella och offentliga organisationer.

För mer information, besök www.xerox.com. Följ Xerox Sverige på Facebook.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Upplands Väsby, norr om Stockholm, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och Holland, samt ett forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.