Aibel velger Xerox


Den norske olje- og gassleverandøren Aibel har inngått en internasjonal avtale med Xerox Norge om leveranse av komplette printertjenester for alle ansatte i selskapet.

Avtalen dekker selskapets rundt 5.000 ansatte, og har en verdi på rundt 25 millioner kroner.

Nye printere er alt rullet ut ved selskapets virksomheter i Norge og Storbritannia. Tilsvarende løsninger rulles nå ut i ved selskapets kontorer i Asia.

Fra 11 til én

Selskapet hadde tidligere 88 ulike printermodeller fra 11 leverandører, som nå er standardisert på seks modeller fra én leverandør. Antall printere er redusert med 42 prosent, fra 289 til 169 maskiner.

Printerkostnadene er redusert med rundt 20 prosent, og vil bli høyere ved videre utrulling. Papirbruken er også kraftig redusert. Innsparingen tilsvarer 2.900 m2 skog, og vil ved videre utrulling komme opp i rundt 5.500 m2 skog i løpet av 2013.

Samtidig har selskapet fått full oversikt og kontroll over printersystem og -bruk.

-Det hadde vi ikke tidligere, sier Vidar Berg, avdelingsleder for prosesser og IT infrastruktur i Aibel.

Avtalen omfatter også service. Det har i følge Berg gitt en kosteffektiv, moderne, fleksibel og brukervennlig løsning for print og scan.

Ingen oversikt

Aibel hadde et gammelt, utrangert og tilfeldig sammensatt flåte med printere. Det fantes ingen samlet oversikt over antall printere, hvor de sto, bruksmønster og kostnader. Det var stadige feil, mye nedetid og stor belastning på helpdesk.

Samtidig var det i Aibel som hos de fleste andre selskaper at mange utskrifter forble liggende uavhentet på eller ved printeren. Dette er lite kostnadseffektivt, kan medføre sikkerhetsrisiko, og ei heller miljøvennlig.

Nytt oppsett

I samarbeid med Xerox gjennomførte Aibel en analyse for å kartlegge situasjonen. Ut fra denne analysen og selskapets krav for ny løsning ble det utarbeidet en konsernovergripende printerstrategi.

-Ut fra denne designet vi et nytt oppsett av teknologi, prosesser og ressurser for å gi alle brukere tilgang til et godt system for kopi-, print- og skannefunksjonalitet. Det har gitt gode resultater, sier Jim Lynch, forretningsutvikler i Xerox Norge.

Samtidig etablerte Aibel automatiserte prosesser for erstatning av forbruksmateriell og brukerstøtte.

Foto vedlagt til fri bruk:

Bildetekst:

Vunnet storkontrakt: Aibel har valgt Jim Lynch og Xerox som eneleverandør av printerutstyr og -tjenester.

Kontaktpersoner:

Xerox Norge
Jens Petter Ørjansen
901 72 612
jens.orjansen@xerox.com

Madigan
Robert Sørensen
402 10 016
Robert@madigan.no