Xeroxbolaget ACS ledare i Gartners magiska kvadrant


ACS, ett dotterbolag till Xerox, placeras i ledarkvadranten i Gartners magiska kvadrant för outsourcing av affärsprocesser inom ekonomi och redovisning*.

Stockholm den 24 oktober 2011ACS erbjuder en tjänsteportfölj som hjälper företag att förbättra tjänstenivåerna genom att tillämpa konceptet Lean Six Sigma. Detta möjliggör förnyade processer och löpande förbättringar genom att sköta dokumenthantering, automatisera manuella uppgifter, standardisera prestanda och skapa en central källa för snabb och effektiv hantering.

– Idag förväntar sig konsumenter att alla räkningar, fakturor och dokument levereras precis när och på det sätt de föredrar. Våra ekonomi- och redovisningstjänster hjälper företag att konsekvent leverera service av hög kvalitet, säger Kent Schnacker, affärsområdeschef, finansiella tjänster, ACS.

ACS placerades i ledarkvadranten baserat på utvärderingskriterier för fulländad vision och förmåga att verkställa den.

Den magiska kvadranten är ett undersökningsverktyg utvecklat av Gartner som ger visuella ögonblicksbilder av en marknads utveckling, mognadsgrad och aktörer.

*Gartner ”Magic Quadrant for Comprehensive Finance and Accounting Business Process Outsourcing, Global”, Cathy Tornbohm, June 29, 2011.

För ytterligare information kontakta:
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än 160 länder.

Xerox Europe har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.