Xerox tar över utskrifterna hos Nynas


Nynas har valt Xerox som leverantör av en heltäckande lösning för utskrifter som omfattar både tjänster och produkter. Lösningen, som Nynas planerar att rulla ut globalt, gör att företaget kan blir mer effektiva och miljövänliga inom utskriftsområdet.

Stockholm den 8 november 2011 – Xerox har av specialoljeföretaget Nynas valts som leverantör av hanterade utskriftstjänster. Inledningsvis omfattar avtalet dokumenthantering, förbrukningshantering, service och underhåll för huvudkontoret i Sverige. Nynas, med ungefär 850 medarbetare fördelade på 50 platser i 30 länder, planerar dock en global utrullning av lösningen.

– Nynas IT-avdelning består av 35 medarbetare som servar hela vår globala organisation. Avtalet med Xerox gör att vi kan öka tjänstenivån mot våra medarbetare samtidigt som det frigör tid och resurser hos IT-avdelningen. Vårt mål är att detta ska bli en global tjänst som ger våra medarbetare samma förutsättningar oavsett om de jobbar på ett kontor i Singapore eller i Houston, säger Ann-Charlotte Djuphammar, Governance Manager på Nynas.

Avtalet bygger på Xerox Print Services som omfattar tjänster kring service, underhåll och beställning av förbrukningsvaror som toner. Dessutom kan administratörer hos Nynas enkelt få fram statistik och rapporter som ger en överblick av utskriftsområdet och hjälper företaget att effektivisera detta.

Utrustningen från Xerox som ingår i avtalet utgörs till störst del av multifunktionsskrivaren ColorQube som bygger på den unika tekniken solid ink. Med vaxliknande kuber istället för toner genereras upp till 90 procent mindre spill och restprodukter. Det motsvarar 330 kg mindre avfall per maskin över en fyraårsperiod. Tekniken resulterar även i upp till 30 procent lägre energiförbrukning än jämförbara laserskrivare.

– Nynas har höga miljökrav och vill verka för en ökad miljömedvetenhet i samhället. Valet av ColorQube är ett sätt att ge internt stöd åt denna ambition, säger Ann-Charlotte Djuphammar.

– Vi ser ett ökat intresse bland svenska företag efter helhetslösningar som omfattar både hårdvara och tjänster. När man integrerar dessa kan kunden uppnå stora effektivitetsfördelar i verksamheten. Lösningen för Nynas gör att de kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi sköter allt som har med dokumenthanteringen att göra, säger Olof Rise, försäljningschef för storkunder på Xerox Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Olof Rise, försäljningschef storkunder, Xerox Sverige, 08-795 15 58, olof.rise@xerox.com.
Ann-Charlotte Djuphammar, Governance Manager, Nynas, 08-563 136 19, acdj@nynas.com
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Nynas
Nynas är ett annorlunda oljebolag. Vår verksamhet är specialoljeapplikationer – vi använder olja för att skapa bestående värden. Inom vårt verksamhetsområde är vi världsledande. Vi har drygt 860 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa, USA och Sydamerika och försäljningskontor i 30 länder över hela världen. Allt detta genererar en omsättning på € 2 miljarder och en stabil tillväxt. För att möta nya behov och krav arbetar vi nära våra kunder för att ständigt utveckla oljans unika möjligheter. Vi kallar det – Taking oil further. För mer information besök www.nynas.com.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än 160 länder.

Xerox Europe har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.