Xerox positioneras som visionär i Gartnerrapport


Analysbolaget Gartner positioner Xerox i magiska kvadranten av visionärer i 2011 års rapport om Enterprise Content Management (ECM).

Stockholm den 24 oktober 2011 – Magic Quadrant är ett undersökningsverktyg framtaget av Gartner för att ge en visuell ögonblicksbild av en marknads utveckling, mognadsgrad och aktörer. Verktyget används även för att utvärdera ett företags vision och förmåga att genomföra denna.

Organisationer kan enkelt organisera, klassificera och hantera dokument och data med Xerox erbjudanden kring innehållshantering - vilket sträcker sig från ECM-tjänsterna Xerox DocuShare till Online Document Management (ODM) från Xeroxbolaget ACS.

Xerox lanserade nyligen DocuShare 6.6 för att hjälpa organisationer av alla storlekar att bättre hantera dokument och minska kostnader genom att automatisera hela livscykeln för dokument, bilder och blanketter. Nya egenskaper och tillägg innefattar förbättrat arbetsflöde kring dokument, förbättringar av eBlanketter och integrering av SharePoint.

– Xerox erbjuder en bred tjänsteportfölj för innehållshantering som hjälper organisationer av alla storlekar att hantera det massiva informationsflödet som kännetecknar dagens arbetsplatser, säger Stephen Cronin, chef för Global Document Outsourcing på Xerox. Vi tror att vår position i Gartners kvadrant av visionärer återspeglar de innovativa sätt som vi hjälper till att minska frustrationerna kring det växande informationsflödet genom att förenkla arbetsprocesserna.

Fler ECM-tjänster från Xerox:
  • BlitzDocs® och BlitzDocs eXtended Edition (XE) – pappersfri lösning som snabbar på bostadslånsprocessen för både låntagare och långivare
  • CategoriX – en utvärderingsplattform från Xerox Litigation Services med kraftfulla sök- och analysfunktioner för att öka snabbheten och kvaliteten vid dokumentutvärdering.
  • Online Document Management – ett storskaligt, webbaserat system för att hantera elektronisk data som används för att automatisera redovisnings- och posttjänster.
  • MIDAS+ Healthcare Suite – en integrerad uppsättning mjukvaruapplikationer för strategiska lösningar som förbättrar vårdsektorn.

Om Xerox DocuShare
Xerox DocuShare är en ECM-plattform utvecklad av Xerox som erbjuder grundläggande innehållstjänster till automatiserade affärsprocesser och lösningar för papper-till-digital. Plattformen erbjuder en rad partnerlösningar för vertikala och flerindustriella affärsprocesser.

För ytterligare information kontakta:
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än 160 länder.

Xerox Europe har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.