Xerox gör årsbokslut kring ansvarsfullt företagande


I 2010 Report on Global Citizenship sammanfattar Xerox sitt arbete kring att bedriva ansvarsfullt företagande. Bland milstolparna är bland annat samarbetet med det globala återvinningsföretaget Close the Loop samt att 92 procent av företagets nya produkter nu uppfyller kraven för ENERGY STAR.

Stockholm, den 13 januari 2011 – 2010 Report on Global Citizenship ger en omfattande bild av Xerox arbete och framsteg inom ansvarsfullt företagande, även kallat CSR (corporate social responsibility). Arbetet omfattar områden som miljömässig hållbarhet, värderingar och etiska riktlinjer, integritetspolicy, mångfald och jämställdhet, samt välgörenhet och samhällsengagemang.

– Vi är ett mycket större företag idag. Vi har ett bredare utbud av tjänster och teknik och har samtidigt utökat vår globala täckning. Men en del saker förblir desamma. Vi ser oss som en del i ett pågående experiment för att bevisa att ansvarsfullt företagande och goda resultat inte bara är förenliga, utan medför synergier – i goda såväl som i sämre tider, säger Ursula Burns, styrelseordförande och CEO på Xerox.

2010 Report on Global Citizenship är uppdelad efter fem målområden som fångar de stora dragen i Xerox ambitioner kring ansvarsfullt företagande:
  • Att göra affärer med integritet och transparens skapar trovärdighet och attraherar investerare.
  • Att samordna resurser efter kundernas behov ger en intäktskälla som möjliggör investeringar i innovation och framtida tillväxt.
  • Att värna om en grönare värld genom hållbar innovation och utveckling sparar pengar, skapar värde och hjälper till att utveckla nya marknader.
  • Att skapa en bra arbetsplats för Xerox medarbetare stärker företagets konkurrenskraft.
  • Att använda resurser på rätt sätt för att förbättra världen ökar livskvaliteten för Xerox medarbetare och det ekonomiska klimatet för företagets kunder.
Xerox lyfter framför allt fram sina framsteg inom miljömässig utveckling och skydd av miljön:
  • Med målet att bli koldioxidneutralt har Xerox utsläpp av växthusgaser reducerats med 31 procent mellan 2002 och 2009. Detta är ett resultat av förbättrad energieffektivitet, ny teknik och förbättrade rutiner kring energihantering.
  • Xerox överträffade förra årets mål att öka andelen ENERGY STAR-certifierad utrustning. 92 procent av alla nya produkter uppfyllde de rigorösa ENERGY STAR-kraven från juli 2009, en förbättring på 12 procent från 2008.
  • Xerox produktionsanläggning för EA-toner i Webster (New York, USA) erhöll avfallsfri status. Företaget satte under året målet att öka återanvändningsgraden hos anläggningar till 97 procent till 2012.
  • Under 2010 inleddes ett samarbete med det globala återvinningsföretaget Close the Loop vilket är ännu ett steg närmre Xerox mål med avfallsfria anläggningar. Samarbetet ger kunder fler valmöjligheter vid återlämning av använt material, till exempel tonerflaskor, kassetter, värmeaggregat till laserskrivare och toneravfall.
I februari 2010 förvärvade Xerox Affiliated Computer Services (ACS), ett stort konsultföretag inom outsourcing av affärsprocesser och IT. Med ACS som dotterbolag håller Xerox nu på att utveckla gemensamma affärsprocesser och rutiner för att skapa en gemensam källa till rapporter och nyckeltal kring koncernens globala arbete kring ansvarsfull företagande. Mer information om detta finns på www.xerox.com/citizenship.

För ytterligare information eller bilder, kontakta:
Sofia Nilsson, VD för Xerox Sverige, 070-540 03 05, sofia.nilsson@xerox.com
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Xerox Europa Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 133 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än 160 länder.

Xerox Europe har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.