Rüdiger Lincke vinner Chester Carlsons Forskningspris 2011


Rüdiger Lincke vid Linnéuniversitetet är årets vinnare av Chester Carlsons Forskningspris för sin forskning kring industriella informationssystem. Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm den 16 november 2011.

Rüdiger har utvecklat metoder och verktyg som visualiserar den interna systemkvaliteten i industriella informationssystem och gör den begriplig även för icke-experter. Det möjliggör för projektlednings- och inköpsfunktioner att kontrollera och bedöma kvaliteten på mjukvarulösningar. Metoderna är tillämpade inom företag som Alstom Power, Ericsson, Ikea och Sigma Kudos. Verktyget kan även användas för att upptäcka plagiat i mjukvaru- och informationssystem.

Juryns motivering löd: ”För utveckling av metoder, tjänster och verktyg för att visualisera den (annars osynliga) interna systemkvaliteten och förmågan att omsätta resultaten till ett lönsamt företag.”

Om Xerox Europa

Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än 160 länder.

Xerox Europa har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.