Chester Carlson-priset till Rüdiger Lincke för forskning kring informationssystem


Stockholm, 16 november 2011 – Rüdiger Lincke vid Linnéuniversitetet är årets vinnare av Chester Carlsons Forskningspris för sin forskning kring industriella informationssystem.

I över 25 år har Chester Carlsons Forskningspris delats ut till unga, lovande forskare inom informationsvetenskap. Priset instiftades 1985 till minne av svenskättlingen Chester Carlson, som uppfann kopieringsmaskinen och startade företaget Xerox. Prisvinnaren utses av Xerox och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Rüdiger Linckes forskning visualiserar den interna kvaliteten hos industriella informationssystem och gör den begriplig även för icke-experter. Forskningen ger stöd åt stora organisationer genom att automatiskt analysera kvalitetsbrister och föreslå åtgärder. Metoderna är tillämpade inom företag som Alstom Power, Ericsson, Ikea och Sigma Kudos. Inom universitet och högskolor gör forskningen möjligt för lärare att upptäcka plagiat i elevers inlämningsuppgifter.

Juryns motivering löd: ”För utveckling av metoder, tjänster och verktyg för att visualisera den (annars osynliga) interna systemkvaliteten och förmågan att omsätta resultaten till ett lönsamt företag.”

Praktiska användningsområden för Rüdiger Linckes forskning är kvalitetskontroll av mjukvaruutveckling vid outsourcing, informationsunderlag vid beslut för eller emot en programvara, objektiva bedömningar av system inför exempelvis en sammanslagning av företag, samt möjlighet att upptäcka plagiat i systemen.

Utöver äran mottar Rüdiger Lincke en prissumma om 150 000 kronor.

Rüdiger Lincke – biografi
Rüdiger Lincke är fil. doktor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet och en av grundarna till Applied Research in System Analysis (ARiSA) AB. Lincke etablerade företaget under sin tid som doktorand och leder det idag som VD sedan han disputerade 2009. Rüdiger Lincke är 33 år och är bosatt i Växjö.

Mer information om Chester Carlsons Forskningspris finns på
www.chestercarlson.se

För ytterligare information:
Stefan Lundin, pressansvarig Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com
Joakim Rådström, pressansvarig Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 073-656 7617, joakim.radstrom@iva.se
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än 160 länder.

Xerox Europa har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.