Xerox presenterar 22 nya partner inom dokumenthantering över hela Europa


Stockholm, mar 15, 2010 - I Sverige har Xerox fyra nya partner – Xeracom AB, DocuWare AB, DocuSyd AB och Haglöf & Nordkvist AB – som genomgått ett formellt ackrediteringsprogram för att bli certifierade XPS-återförsäljare. Tillsammans med övriga nya partner i Europa är de nu certifierade för försäljning, lösningsdesign och serviceleverans för att kunna hjälpa kunderna att optimera och hantera sina utskriftsmiljöer. För slutkunderna blir resultatet både lägre utskrifts- och IT-supportkostnader och en minskad miljöpåverkan.

– Det ökade utbudet av paketerade dokumenthanteringstjänster för kanalen innebär att MPS inte längre bara är för stora företag. Små och medelstora företag har utmaningar som att öka sin produktivitet med begränsade resurser, både när det gäller kompetens och kostnadshantering. Tjänster som XPS gör det möjligt för företag att hantera sina utskriftskostnader mer effektivt och låta IT-personalen ägna sig åt kärnverksamheten istället, säger Louella Fernandes, Principle Consultant på analysföretaget Quocirca.

Xerox ger sina partners flexibiliteten att bygga sina egna tjänsteerbjudanden under eget varumärke, men med fullt stöd från en gemensam teknisk plattform och global supportinfrastruktur. Certifierade återförsäljare kan nyttja maskiner från andra tillverkare och använda sina egna avtal. Xerox erbjuder service, support och förbrukningsmaterial för att hantera även dessa maskiner.

– Allt fler kunder vänder sig till oss för att få ett mer tjänsteinriktat erbjudande, istället för att bara köpa hårdvara. En utmaning för många återförsäljare är att de inte alltid har resurser eller erfarenhet för att kunna erbjuda tjänster som MPS. Med XPS får återförsäljarna verktyg för att snabbt och enkelt lyckas på MPS-marknaden, säger Kenneth Melin, vd på Xeracom Sweden.

Xerox kommer också att utöka sin MPS-mjukvaruplattform genom att lägga till nya verktyg, som till exempel integration med partnerns system, utvecklings-kit för tredjepartsmjukvara och möjlighet att sätta sitt eget varumärke i gränssnittet mot slutkund. Dessutom kommer Xerox Global Delivery Centre att erbjuda en service desk, med rapporthantering och samlad klick-fakturering. Detta stärker partnerns erbjudande och minskar den stora investering i kompetens och system som behövs i andra program.

– Vi förväntar oss kraftig tillväxt på MPS-marknaden och att ha våra nya partner med på tåget och erbjuda dem service, system och support för att tjäna på dessa möjligheter är en grundläggande del av vår långsiktiga tillväxtstrategi. Partnerskapen ger oss en stark bas i Europa och gör att båda sidor kan ge stöd till varandra och lyfta våra affärer tillsammans, säger Stefan Ivarsson, Channel Director Xerox Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Ivarsson, Channel Director Xerox Sverige, 0765-36 10 40, stefan.ivarsson@xerox.com
Johan Flodberg, Xerox Print Services Xerox Sverige, 070-668 91 40 Johan.flodberg@xerox.com

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se