Strömberg minskar sina driftskostnader med Xerox iGen4


Stockholm, mar 23, 2010 - Kommunikationslogistikföretaget Strömberg har investerat i två nya Xerox iGen4 digitalpressar för att minska sina driftskostnader och konsolidera maskinparken. Samtidigt blir företaget ny medlem i Xerox globala nätverk av tryckerier, Graphic Arts Premier Partners.
– Förra året köpte vi Nockeby Tryckeri i Trosa eftersom vi såg en stor potential i deras tryckproduktion och grafiska produktion. Ett av våra första mål var att harmonisera deras maskinpark med vår befintliga produktionsmiljö med Xerox-maskiner, säger Robert Peart, inköpsansvarig på Strömberg.

Strömbergs produktionsanläggning i Huddinge består uteslutande av Xerox-maskiner och genom att byta till Xerox även i Trosa får företaget en större flexibilitet vid tryckproduktionen. Det blir också lättare att bibehålla kompetensen och öka kunskapen kring hanteringen av maskinparken.

– Tekniskt sett är iGen4 i toppskiktet och dessutom har den ekonomiska fördelar i form av lägre driftskostnader. På vår marknad har konkurrensen hårdnat betydligt men med Xerox kan vi fortfarande leverera högsta kvalitet till våra kunder till en attraktiv kostnadsnivå, säger Robert Peart.

Strömberg arbetar med kommunikationslogistik, vilket innebär att man leder och säkrar sina kunders kommunikations?öden. Verksamheten är indelad i fyra områden: IT-system, Kampanjhantering, Automatiserad kommunikation och Logistikoptimering.

Företaget är även ny medlem i Xerox globala nätverk Graphic Arts Premier Partners, och blir därmed ett av nästan 800 digitaltryckerier över hela världen som alla erbjuder högkvalitativa trycksaker utifrån en Xerox-certifierad process.

– Strömbergs kapacitet och utbud gör dem till ett välkommet tillskott i nätverket. Tillsammans kan nätverkstryckerierna utnyttja alla medlemmarnas maskinparker och säljkanaler för att erbjuda internationella kunder lokal närvaro på viktiga marknader, säger Johan Mikaelsson, nordisk marknadsdirektör för Xerox produktionslösningar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Mikaelsson, nordisk marknadsdirektör för Xerox produktionslösningar, 08-795 10 82, johan.mikaelsson@xerox.com
Robert Peart, inköpsansvarig på Strömberg, 070-758 50 62, robert.peart@strd.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om Xerox Graphic Arts Premier Partners
Xerox globala nätverk av tryckerier, Graphic Arts Premier Partners, består av nästan 800 digitaltryckerier över hela världen som alla erbjuder högkvalitativa trycksaker utifrån en certifierad process som utnyttjar alla tryckeriernas maskinparker och gemensamma sälj- och marknadskanaler. För mer information: www.xerox.com/xpp