Albert Mihranyan vinner Chester Carlsons Forskningspris för sitt batteri av papper och saltvatten


Stockholm, mar 11, 2010 - Chester Carlsons Forskningspris 2009 går till Albert Mihranyan, forskare vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet. Han får priset för utvecklingen av ett miljösmart pappersbaserat batteri för användning i portabel utrustning. Prissumman på 100 000 kr delades ut av representanter från Xerox och IVA vid en ceremoni i Stockholm den 11 mars 2010.
I år är det 25 år sedan Chester Carlson-priset för första gången delades ut till en ung lovande forskare inom informationsvetenskap. Priset instiftades 1985 till minne av svenskättlingen Chester Carlson, som uppfann kopieringsmaskinen och startade företaget Xerox. Prisvinnaren utses av Xerox och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

- Xerox investerar totalt cirka 1,5 miljarder dollar om året i forskning och utveckling, inom allt från nanoteknik och materialsyntes till kontrollsystem, mjukvaror och smarta dokumenttekniker. Chester Carlsons Forskningspris är vårt bidrag till att lyfta fram smarta och nytänkande forskningsresultat i Sverige, säger Sofia Nilsson, vd för Xerox Sverige.
Årets pris går till Albert Mihranyan, forskare vid Ångströmlaboratoriet Uppsala universitet, som har utvecklat ett miljövänligt batteri som till största delen består av papper och saltvatten - närmare bestämt nanostrukturerat papper och en ledande polymer. Det finns många möjliga tillämpningar för batteriet, som till exempel miljövänliga energilagringssystem, komposterbar elektronik som sensorer och displayer, samt smarta textilier med inbyggda sensorer. Enkelheten i tekniken och möjligheten att tillverka i stor skala förutspås kunna öppna helt nya möjligheter att integrera informationsteknik i applikationer där det tidigare inte varit möjligt av kostnadsskäl.

- Albert är en oerhört aktiv forskare och utan hans drivkraft skulle pappersbatteriet inte ha utvecklats. Han har tidigare lyckats ta sina forskningsresultat hela vägen till produktion och han är nu i full gång att hitta en partner för att få batteriet ut på marknaden. Just förmågan att hitta konkreta tillämpningar för innovationer är det som vi vill premiera med Chester Carlsons Forskningspris, säger Bernt Ericson, ordförande för Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap.

Redan nu är ett antal företag intresserade av Alberts uppfinning och flera tystnadspliktsavtal, så kallade non-disclosure agreements, har tecknats där Albert och hans kollegor har skrivit under på att de inte får berätta att de pratar med företagen ifråga.

Albert är 32 år och har varit forskare på Ångströmlaboratoriet sedan 2005. Han är född och uppväxt i Armenien och har en farmaceutexamen från Yerevan State Medical University. Han skrev sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet och fick sin doktorsexamen 2005. Tidigare har han mottagit Kung Carl XVI Gustafs 50-års fonds teknik och miljöpris för sin forskning (2007).

Prisutdelningsceremonin hölls i Stockholm den11 mars 2010.

Mer information om Chester Carlson-priset och vinnaren Albert Mihranyan finns på www.chestercarlson.se

För ytterligare information, kontakta:
Albert Mihranyan, vinnare av Chester Carlsons Forskningspris 2009, tel. 070-167 90 37, albert.mihranyan@angstrom.uu.se
Sofia Nilsson, vd för Xerox Sverige, tel. 070-540 03 05, sofia.nilsson@xerox.com
Joakim Rådström, pressansvarig Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tel. 073-656 7617, joakim.radstrom@iva.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se