Xerox Premier Partner-nätverket levererar trycktjänster för ny Facebookapplikation


Stockholm, aug 25, 2009 – Företaget Emoticards lanserar idag en ny tjänst för svenska Facebookanvändare. Med tjänsten kan användarna enkelt skicka personliga tryckta vykort med motiv uppladdade till den egna Facebookprofilen. Tjänsten levereras av KST Infoservice i samarbete med Xerox.

KST Infoservice är nybliven medlem av Xerox globala nätverk av tryckerier, Graphic Arts Premier Partners. Nätverket består av nästan 800 digitaltryckerier över hela världen som erbjuder högkvalitativa trycksaker utifrån en certifierad process som utnyttjar alla tryckeriernas maskinparker och gemensamma sälj- och marknadskanaler.

Emoticards vykort för svenska Facebookanvändare trycks av KST på ett FSC-certifierat papper i en miljövänlig process. Genom att använda en lokal partner för tryck och distribution krymper leveranstiderna och behovet av flygpost minskar.

– Miljöaspekterna har varit viktiga för projektet från första början och vi arbetar just nu hårt för att utöka antalet tryckställen till fler länder via Xerox Graphic Arts Premier Partners, säger Roger Hall, styrelseordförande för Emoticards.

– Den snabba ökningen av digitala bilder i de sociala nätverken i kombination med möjligheterna med digitaltryck skapar behov av helt nya trycktjänster. Ett syfte med Xerox Premier Partner-program är just att möjliggöra en snabb geografisk expansion med en kvalitetsmässig säkerhet för företag som Emoticards, säger Stefan Lundin, ansvarig för Premier Partner-programmet på Xerox i Norden.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Lundin, ansvarig för Premier Partner-programmet på Xerox Norden, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om KST Infoservice
KST Infoservices tjänster omfattar helhetslösningar inom den grafiska industrin – med allt från utveckling av digitala system till grafisk produktion och logistikhantering. Verksamheten bedrivs i tre bolag: KST KalmarSund Tryck i Kalmar, som erbjuder tryck och logistik med moderna produktionslinjer, vältrimmad organisation och ett gediget kunnande. KST Råd & Resultat i Ljungby, med spetskompetens inom nyutveckling och anpassning av webb och fristående Windowsapplikationer för dynamiska publikationer, beställningssystem och informationshanteringslösningar. KST ColorCenter i Kalmar – som med hela Arkitektkopias sortiment och resurser erbjuder allt inom display, utställningar och skyltproduktion.

Om Emoticards AB
Emoticards började som enkel demo under internetentreprenören Ted Valentins idé-tävling 24 Hour Business Camp, som ägde rum på Hasseludden Yasuragi i januari 2009. Under 24 timmar framställdes en fungerande Facebook-applikation som kunde skicka fysiska vykort till mottagare med vanlig postgång. Emoticards AB har sitt huvudkontor i Stockholm och filialer i Kalmar och Ljungby. Tjänsten är ett egenfinansierat samprojekt mellan Spontu, Pixell Productions och KST Infoservice. Emoticards finns tillgängligt online på webb-adressen http://emoticards.com