Xerox iGen4 ersätter trotjänare hos CM Gruppen


Stockholm, dec 14, 2009 – Xerox är en trygg partner med en bra serviceorganisation, och de har maskiner som matchar våra behov. iGen4 är en riktig arbetshäst som klarar av att hantera de volymer vi producerar, säger Joacim Lind.

CM Gruppens förra maskin från Xerox, en iGen3 som installerades i februari 2005, har efter 33 miljoner sidor gjort sitt. När det var dags att byta upp sig föll valet åter igen på Xerox iGen. CM Gruppen trycker dagligen stora volymer och har höga krav på leveranssäkerhet från sina kunder. Det kräver mycket av maskinerna och att arbetsflödena är effektiva.

– Vi vill ha utrustning som är enkel att hantera och är snabb till produktionsstart. iGen4 och iGen3 med ACQS har inbyggd kalibrering som ger betydligt jämnare kvalitet i produktionen, säger Joacim Lind, VD för CM Gruppen.

CM Gruppen har levererat trycktjänster i över fyrtio år och har ett brett spektrum av kunder. Produktionsanläggningen ligger i Bromma utanför Stockholm. Företaget är även medlem i Xerox globala nätverk Graphic Arts Premier Partners, som består av nästan 800 digitaltryckerier över hela världen som alla erbjuder högkvalitativa trycksaker.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Mikaelsson, ansvarig Production Systems Xerox Sverige, 08-795 10 82, johan.mikaelsson@xerox.com
Joacim Lind, VD för CM Gruppen, 08-50 59 33 04, joacim.lind@cm.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om Xerox Graphic Arts Premier Partners
Xerox globala nätverk av tryckerier, Graphic Arts Premier Partners, består av nästan 800 digitaltryckerier över hela världen som alla erbjuder högkvalitativa trycksaker utifrån en certifierad process som utnyttjar alla tryckeriernas maskinparker och gemensamma sälj- och marknadskanaler. För mer information: www.xerox.com/xpp