Södra Skogsägarna väljer Xerox för att lösa utskriftsbehov


Stockholm, jun 30, 2009 – Södra Skogsägarna har tecknat ett avtal med Xerox om skrivare och multifunktionsprodukter för koncernens cirka 60 kontor i Sverige, Danmark och Norge. Avtalet är flerårigt och innebär att Xerox blir huvudleverantör för Södras utskriftsbehov.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att få förtroendet som huvudleverantör till Södra. Xerox har en väl beprövad modell för ge kunden en samlad syn på sin utskriftsmiljö och vi kan bidra till både smidigare administration och minskade kostnader. Vi ser fram emot ett positivt samarbete med Södra många år framåt, säger Sofia Nilsson, vd för Xerox Sverige.

Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 52 000 skogsägare i södra Sverige. Södra är en av världens ledande leverantörer av pappersmassa och en stor aktör inom europeisk trävaruhandel. De är ledande på den svenska marknaden för interiörprodukter och en av landets större inom biobränsle. Södra omsätter 17 miljarder kronor och har 3 700 anställda.

Efter en analys insåg Södra att de kunde göra mycket för att påverka utskriftsvolymer och utskriftskostnader. De valde att göra en koncerngemensam upphandling för att kunna skapa en samordnad, förenklad och mer behovsanpassad försörjning av Södrakoncernens utskriftsbehov. Kostnadsbesparing och konsolidering hade hög prioritet.

– Genom att välja Xerox som huvudleverantör för hela Södrakoncernen kan vi på sikt renodla vår maskinpark och få bättre kontroll på våra utskriftsvolymer, utskriftsbeteende och utskriftskostnader, säger Per Hallgren, inköpschef på Södra Skogsägarna.

Xerox kommer att leverera multifunktionsmaskiner, skrivare och mjukvara till Södras kontor i södra Sverige, Norge och Danmark.

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Nilsson, vd för Xerox Sverige, 070-540 03 05, sofia.nilsson@xerox.com
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se