Små och mellanstora verksamheter får minskade utgifter med ny managed print-lösning från Xerox


Stockholm, apr 22, 2009 – Xerox Print Services består av ett antal tjänster och verktyg som hjälper små och mellanstora företag och organisationer att få överblick över sin befintliga utskriftsmiljö och optimera skrivarnätverk och infrastruktur. Lösningen fungerar oavsett vilket fabrikat eller modell av skrivare som verksamheten använder. Kunderna kommer att kunna minska utskrifts- och kopieringskostnader, minimera behovet av IT-support och öka produktiviteten i miljöer med flera skrivarplattformar.

– Att minska kostnaderna är en mycket attraktiv faktor när kunderna överväger managed print services. Xerox har haft fokus på tjänster i mer än femtio år. Vi lanserade vår managed print services för stora verksamheter – Xerox Office Service – för över 12 år sedan. Vi driftar nu över två miljoner enheter, där hälften kommer från en annan tillverkare, säger Carl Ghatan, ansvarig för Xerox Global Services i Sverige.

– Tillväxt i SMB-marknaden är ett starkt strategiskt fokus för Xerox. Utvidgningen av vår managed print services till våra partner och mindre kunder är en del av vårt mål att skapa mervärde för fler, säger Carl Ghatan.

IDC förutspår att över 60 procent av de europeiska SMB-företagen kommer att överväga att köpa en managed print service-lösning under 2009. IDC uppskattar även att den europeiska marknaden för managed print services kommer att ligga på 7,2 miljarder USD, trots den nuvarande ekonomiska situationen.

För att kunna erbjuda Xerox Print Services ska alla återförsäljare genomgå ett omfattande ackrediterings- och certifieringsprogram. Återförsäljarna blir certifierade i försäljning, lösningsdesign och installation, samt service. Xerox managed print services-portfölj ger återförsäljarna flexibilitet kring hur de vill marknadsföra tjänsten, men i botten finns en gemensam teknikplattform och en global supportinfrastruktur levererad av Xerox. Certifierade återförsäljare kan handla med andra producenter och använda sina egna avtal och kontrakt.

Pris och tillgänglighet
Xerox Print Services kommer att vara tillgängligt i april. Kunderna behöver bara betala för den mjukvara och de tjänster de faktiskt använder. Xerox står för tekniken, medan den ackrediterade återförsäljaren levererar och utför service. Priset baseras på kundens behov och önskad servicegrad.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Ghatan, Xerox Sverige, 08-795 12 43, carl.ghatan@xerox.com
Judith Schunke, Xerox Europe, +44 (0) 1895 842 877, judith.schunke@xerox.com
Bite Communications, 08-402 01 00, xerox@bitepr.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer och tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök test@xerox.se