Från idé till världsrekord


Stockholm, jan 08, 2009 - Tryckerifirman Larserics Digital Print i Sundbyberg fick under hösten 2008 uppdraget att lösa informationslogistiken för produktionsbolaget Balubas arrangemang av Danske Banks stora personalmöte. Så många som 1 150 anställda samlades i Örebro från hela landet där Danske Bank även överraskade med att personalen skulle ta världsrekord i skidåkning på världens längsta skidor. Allt kunde samordnas tack vare personliga resebiljetter som Larserics tryckte upp till respektive deltagare och som skickades ut inför mötet.

En av utmaningarna i Balubas uppdrag var att få alla deltagare att komma till Örebro vid samma tidpunkt, att göra det enkelt för dem att komma till respektive hotell samt att på ett smart och enkelt sätt informera om de inplanerade aktiviteterna. Tillsammans med Xerox tog Larserics fram lösningen; en resebiljett, ett häfte liknande traditionella flygvouchers.

– Ett sammanslaget biljett- och informationshäfte mottogs med jubel, berättar Henrik Bergkrantz, platschef på Larserics Digital Print. Tack vare resebiljetten kunde logistiken lösas inför mötet och alla deltagare infann sig sedan på rätt plats vid rätt tidpunkt utan krångel. Med hjälp av en massiv databas tryckte vi 1 200 personliga resebiljetter, som innehöll allt från välkomsthälsning av Danske Banks VD och viktig information inför mötet, till fakta om Örebro samt pyssel att roa sig med under resan.

Biljetthäftet innehöll uppgifter om resetider, eventuella byten, vilket hotell och vem man delade rum med. Resenären fick också förtryckta bagagelappar med färgkoder som gjorde det enkelt att se vilket hotell väskorna skulle transporteras till. En namnbricka med streckkod och ett miniprogram med drinkbiljetter ingick också.

Danske Banks personalmöte blev en succé. Efter att alla de 1 150 deltagarna skidat 15 meter på ett par 534 meter långa specialkonstruerade skidor, på över 300 ton konstgjord snö, registrerades det nya världsrekordet i Guinness Rekordbok.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Bergkrantz, Larserics Digital Print AB, 08-564 84 151, henrik.bergkrantz@larserics.se

Anders Sjökvist, Danske Bank, 0752-48 44 75, anders.sjokvist@danskebank.se

Marie Karlsson, Baluba Event, 08-598 598 75, marie.karlsson@baluba.se