Chester Carlsons Forskningspris 2009


Stockholm, maj 28, 2009 Chester Carlson-priset delas ut till personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap. Svenskättlingen Chester Carlson tog patent på den första torrkopieringsprocessen, xerografimetoden, som är grunden för alla moderna kopiatorer. Han grundade också företaget Xerox.

Stiftelsen Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap, som instiftades den 9 september 1985 av Xerox och som förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom informationsteknologi. Pristagaren utses av Stiftelsens styrelse och prissumman är 100 000 kronor.

Det är styrelsens avsikt att år 2009 dela ut priset till en yngre forskare som nyligen, eller högst 3-4 år sedan, avlagt sin disputation.
Ni inbjuds härmed att sända in förslag till pristagare, vilka skall vara fonden tillhanda senast den 15 september 2009. Klicka på länken nedan för att lämna din nominering.

http://www.iva.se/Verksamhet/Stipendier-och-priser/Chester-Carlsons-Forskningspris/Lamna-forslag/

Information om priset samt tidigare pristagare finns på följande länk:
http://www.iva.se/Verksamhet/Stipendier-och-priser/Chester-Carlsons-Forskningspris/Tidigare-pristagare/

Ytterligare information kan erhållas via IVAs hemsida http://www.iva.se eller via,

Marie Johansson ,Tfn: 08-791 29 09 , E-post: mj@iva.se