Xerox erbjuder grönare utskriftsalternativ


Stockholm, okt 08, 2008 Xerox gör det enklare för sina kunder att skriva ut miljövänligt. Företaget presenterar ett omfattande miljöprogram för dokumenthantering, användning av material samt webbverktyg som hjälper kunderna att tänka miljömedvetet. - Det papperslösa samhället är långt ifrån verklighet. Företag och organisationer är fortfarande beroende av fysiskt papper när det gäller effektiv kommunikation och informationsöverföring. Inom Xerox strävar vi efter, förutom att erbjuda den bästa teknologin och servicen för dokumenthantering, att hjälpa våra kunder med att skriva ut miljövänligt. Vår omfattande portfolio med "grönare papper" bygger på en lång tradition av miljömedvetet tänkande, vilken också hjälper våra kunder att förverkliga sina miljömål, säger Frank Edmonds, VD på Xerox Supplies Business Group.

Grönare papper
Xerox introducerar olika papperstyper, designade för digitaltryck, i Europa och Nordamerika. Papprena är certifierade för hållbar utveckling av skogsskötsel och pappersåtervinning. Nedan följer exempel på de papper som Xerox erbjuder i Europa:
  • Planet Optimum: FSC-certifierat klorfritt papper som innehåller mer än 30 procent återvunnet material.
  • Premier PEFC / Premier FSC: En PEFC-certifierad / FSC-certifierad version av Planet Optimum
  • Colotech och FSC: FSC-certifierat papper med en extra blank, obestruken yta med hög grad av vithet som passar professionella digitala färgutskrifter av avancerade dokument med färggrafik och bilder.

Xerox kommer även att introducera nya certifierade papper för en fortsatt hållbar utveckling i Nordamerika. Papper från Xerox som märkts med FSC, Sustainable Forestry Initiative®, och PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification, gör det lätt för kunderna att identifiera produkter som når upp till de globala kraven för ett hållbart skogsbruk.

Ny märkning
Xerox visar sitt engagemang för en bättre miljö genom en ny märkning av sina produkter. Märkningen kommer att synas på produkter och förpackningar, vilket gör det enklare för kunden att själv välja ett papper som passar den egna organisationens miljömål och tryckbehov.

Verktyg för miljömedveten dokumenthantering
Xerox erbjuder även en webbportal till sina kunder, med konkreta förslag på hur man kan förbättra dokumenthanteringen med tanke på miljön. Här finns en broschyr med tips för "grönare" tryck tillgänglig, webbsändningar med uttalanden från experter inom industrin samt länkar till Xerox Green World Alliance, ett program för återvinning av papper.

Sedan 2003 har Xerox infört strikta miljökrav vad gäller leverantörernas papperstillverkning. Xerox stödjer arbete för biologisk mångfald i världens skogar och för utvecklingen av hållbar papperstillverkning genom att skänka en miljon dollar i över tre års tid till The Nature Conservancy. Xerox miljöprogram syftar till att identifiera och främja aktiviteter som underlättar för den gemensamma satsningen bland miljöforskare, skogsskötare och papperstillverkare för en hållbar skogsindustri. För mer information om Xerox arbete för miljön besök http://www.xerox.com/environment

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

För mer information, vänligen kontakta:

Seema Khistaria, Xerox Europe, +44 (0) 1895 845411, seema.khistaria@xerox.com

Helena Mehra, TurbolinPR, 08-545 89 689, helena@turbolinpr.se