Från ett till flera triljoner exemplar, Xerografi har funnits i 70 år!


Stockholm, okt 24, 2008 Det är dags att fira - Xerografi, eller elektrostatisk kopiering, genomfördes för första gången för 70 år sedan! Uppfinningen har under alla dessa år gjort det möjligt för människor världen över att trycka och dela ut information i triljontals kopior och lasertryck.

Den första xerografiska kopian trycktes den 22 oktober 1938 i ett provisoriskt laboratorium bakom en skönhetssalong i Astoria i Queens, ett av New Yorks distrikt. Exemplaret finns bevarat hos Smithsonian Institution och det går fortfarande att uttyda den ursprungliga texten: "10-22-38 ASTORIA."

Xerografins fader, svenskättlingen Chester Carlson, arbetade som patentombud och var också vetenskapsman. Han var fast beslutsam att hitta ett enkelt sätt att trycka kopior av dokument. Om Chester Carlson fortfarande varit i livet skulle han antagligen varit förundrad över av att se hur hans uppfinning öppnade upp dörrarna för en informationsrevolution, som fortfarande pågår. Xerografin har gjort läsbar information lättillgänglig världen över och dessutom ökat världsbefolkningens totala kunskap. Den oberoende industribevakaren Infotrends uppskattar att 3.08 trillioner kopior och utskrifter tryckts runt om i världen på tryckpressar som härstammar ifrån Chester Carlsons uppfinning under enbart detta år.

- Effektiv kommunikation utgör stommen i dagens globala affärer och Chester Carlsons uppfinning övervann hindret som förut gjorde det omöjligt för de som behövde informationen att få den, säger Sofia Nilsson, VD för Xerox Sverige. Sedan dess har möjligheterna att skaffa sig kunskap ökat enormt, under enbart 2007 alstrades och delades mer än 281 Exabytes information. Xerox erbjuder idag mjukvaruteknologi och service som kan hantera den enorma informationsmängden. Tekniken hjälper företag och individer att synas i informationsöverflödet, att förbättra sina kunskaper och att snabbt fatta framgångsrika beslut, fortsätter Sofia Nilsson.

Chester Carlsons avfärdade fotografiska metoder och experimenterade istället med elektrostatiska laddningar och material som är fotoledande och som förändras när de utsätts för ljus. Processen han uppfann kallas Xerografi och har sitt ursprung i det grekiska orden xeros som betyder "torr" och graphein som innebär "skift". Det dröjde två årtionden innan ett litet New Yorkföretag beslutade sig för att investera i tekniken och kommersialisera processen. Företaget, som då hette Haloid, kom senare att utvecklas till Xerox.

Sedan Xerox började utnyttja Chester Carlsons teknik har informationsflödet formligen exploderat och företaget hjälper nu andra företag att navigera sig genom mängden information. Xerox har upprätthållit målet för nytänkande, som hjälpt till att göra förbindelsen mellan papper och digitalt innehåll lättare.

Xerox skapar ständigt nya värdefulla påfund och integrerar dem i sina produkter, lösningar och i sin service. Idéerna grundar sig för nya affärsverksamheter och licensieras eller säljs till andra enheter. Under år 2007 har företaget erhållit 584 U.S. standardpatent, en ökning med 5 procent sedan året innan. För mer information om Xerox teknologi och licenser, besök gärna www.xerox.com/innovation

Chester Carlsons Forskningspris i Sverige
Vartannat år delar Chester Carlson fonden i Sverige ut pris till personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap/IT. Det delas ut av Xerox-fonden, i vars styrelse sitter representanter för Kungliga Ingenjörsvetenskapskademien, IVA, och Xerox Sverige AB. Fonden instiftades den 9 september 1985. Årets Chester Carlson forskningspris som delades ut i februari gick till det svenska programmeringsgeniet Adam Dunkels, ung forskare på SICS. Han har utvecklat program som gör att pyttesmå, inbyggda datorer kan skicka och ta emot information trådlöst via exempelvis Internet. Adams program används idag av hundratals företag. Bland annat återfinns de i NASA:s satelliter och BMW:s värstingmodell.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För ytterligare information kontakta:
Per Simonsson, VD, Nässjö Tryckeri
0380-795 00
per.simonsson@nassjotryckeriet.se

Johan Mikaelsson, försäljningschef, Xerox Production
08-795 10 82
johan.mikaelsson@xerox.com

För bilder:

Helena Mehra, TurbolinPR
08-545 89 689
helena@turbolinpr.se