Rydheims Tryckeri har investerat i sin andra iGen3™ från Xerox


Stockholm, sep 17, 2008 Rydheims Tryckeri investerade i juni i år i sin andra Xerox digitala tryckpress iGen3™ 90/110 och i början av augusti var maskinen igång och rullade. Rydheims Tryckeri förvärvades av Tabergskoncernen 1988 och några av kunderna är Husqvarna AB och VSM Group. Rydheims har haft en gynnsam tillväxtperiod sedan den första iGen3 installerades för ett och ett halvt år sedan och nu har man valt att installera ytterligare en maskin för att öka kapacitet, flexibilitet och leveranssäkerhet.

Rydheims räknar med att kraftigt öka produktionen i och med den nya installationen. Föregående år karaktäriserades av ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och tryckeriet ökade sina intäkter. - Med installationen av ytterligare en iGen3 till tryckeriet vill vi ta del av den växande digitala marknaden, säger Micke Lyck, VD på Rydhemis. Innan vi installerade den första iGen3 utgjorde den digitala färgtryckproduktionen cirka 10 procent av den totala omsättningen. Idag utgör den produktionsdelen cirka 40 till 45 procent. Efter den första iGen3-installationen har vi nu nått taket för vårt kapacitetsutnyttjande varpå det föll sig naturligt att investera i en till iGen3 från Xerox. Dessutom är personalen redan väl bevandrad med maskinen vilket underlättar, fortsätter Micke Lyck.

Johan Mikaelsson, försäljningschef inom affärsområdet Produktion på Xerox, konstaterar att marknaden för digitalt tryckta applikationer fortsätter att öka kraftigt.
- För Xerox del märker vi detta genom den stora bas vi har av Xerox iGen3 i Norden och Sverige. Många av kunderna som investerat i dessa lösningar har attraherat nya applikationer och kunder samtidigt som de förbättrat sin lönsamhet i den egna verksamheten. Lösningar i form av hård- och mjukvaror är dock bara en del i sanningen bakom framgång. Ännu viktigare för oss leverantörer är att hjälpa våra kunder med deras affärsutveckling och här känner vi inom Xerox att vi har kommit långt. Vi har idag ett 80-tal klara "paket" av affärsutvecklingshjälpmedel som vi kan bidra med. Med fokus på kundens affärer blir det långt lättare att bli framgångsrik, säger Johan Mikaelsson.

Om Rydheims Tryckeri
Rydheims Tryckeri ingår i koncernen Taberg Media Group, ett tjänsteföretag som tillhandahåller totallösningar med utgångspunkt i kundens behov av grafiska produkter och tjänster. Rydheims Tryckeri erbjuder grafisk kompetens oavsett om det rör sig om enstaka trycksak i liten upplaga eller hela behovet av grafisk produktion; allt från lager, logistik, distribution till kampanjhantering. Bred maskinell utrustning, hög service och gedigen kunskap genomsyrar all leverans oavsett produkter eller tjänster. Läs mer på www.tabergstryckeri.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För ytterligare information kontakta:
Johan Mikaelsson, försäljningschef, Xerox Production
08-795 10 82
johan.mikaelsson@xerox.com

Micke Lyck, VD Rydheims Tryckeri
036 - 30 64 68, 0707 33 01 05
micke.lyck@tabergstryckeri.se

Helena Mehra, TurbolinPR
08-545 89 689
helena@turbolinpr.se