Responstryck i Borås investerar i iGen4 från Xerox


Stockholm, dec 01, 2008 Responstryck i Borås investerar i ytterligare en digitaltryckpress från Xerox för att förstärka sin ställning på marknaden. Från den första installationen av iGen3 på den svenska marknaden går man nu vidare med att i dagarna installera en iGen4 för att upprätthålla företagets högkvalitativa digitaltryck.

- Med den nya digitalpressen i kombination med avancerad programvara så öppnar sig nya affärsmöjligheter, vilket underlättar för våra kunder att bli än mera offensiva inom sina respektive marknader. Den nya pressen ger också ett bättre logistiskt utnyttjande och följdriktigt medför det stora effektivitetsvinster, säger Peter Nilhammer på Responstryck.

Kraven på kvalitet och format har varit avgörande för Responstrycks beslut att investera i iGen4. Istället för att som tidigare ha tillämpat tryckförfarande från gång till annan uppnår man nu alltid samma högt ställda krav på slutprodukten.

Responstryck grundades 1992 och företagets 25 anställda omsätter dryga 45 miljoner kronor. Med den nya tryckpressen räknar ägarna med att omsättningen kommer att öka under 2009. Köpet av iGen4 gör att Responstryck känner sig väl rustade för framtiden.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilhammer, Responstryck,
033-480 721
070-658 38 15
peter.nilhammer@responstryck.se

Johan Mikaelsson, försäljningschef, Xerox Production,
08-795 10 82
johan.mikaelsson@xerox.com

Helena Mehra, TurbolinPR
08-545 89 689
helena@turbolinpr.se