Xerox nya miljökalkylator räknar fram kontorets miljöeffektivitet; för första gången kan man lätt få reda på hur miljövänligt det egna kontoret är


Stockholm, mar 28, 2008 Xerox presenterar branschens första Miljökalkylator, utformad för att hjälpa användare att identifiera miljöförbättrande åtgärder som minskar kontorets miljöbelastning och sänker kostnaderna. Det nya patentsökta programverktyget ger uppgifter om den sammantagna miljöeffekten av ett företags dokumenthanteringssystem.

Miljökalkylatorn är det senaste utvärderingsverktyget som erbjuds av Xerox Office Services. Den utvärderar befintlig kontorsutrustning för utskrift, kopiering och multifunktionstjänster samt beräknar vilka miljöfördelar som kan uppnås när det kommer till energi och pappersanvändning, avfall, vatten, luft och växthusgasutsläpp. Verktyget erbjuder kunderna den första faktabaserade uppskattningen av deras kontors miljöpåverkan.

– Denna kalkylator knäcker koden för att hjälpa kontor av alla storlekar att förstå hur miljövänliga deras kontor är eller kan bli. Miljömedvetande i privatlivet har nu spridit sig till kontorsmiljön, men många gånger vet de ansvariga inte var de skall börja eller hur de skall gå till väga. Vi har tagit fram hållbarhetskalkylatorn för att den skall vara ett effektivt miljöberäkningsverktyg. Den erbjuder användarna handfasta rekommendationer för hur de skall kunna bli miljövänliga, spara in på kostnader samt skapa en effektiv kontorsarbetsmiljö, säger John Kelly, president, Xerox Global Services North America.

Hållbarhetskalkylatorn har inte bara koll på dokumenthanteringsteknik från Xerox utan även andra tillverkares skrivare, kopiatorer och multifunktionsmaskiner. Företag som snabbt och enkelt vill få en bild av sin miljöpåverkan kan använda den nedbantade versionen av kalkylatorn på Xerox hemsida http://www.xerox.com/thoughtleadership. Besökaren kan få en smygtitt på hur miljökalkylatorn effektivt kan hjälpa företag, oavsett storlek. Den snabba webbaserade beräkningen ger även handfasta råd och tips på smarta sätt att skapa ett grönare kontor.

Hur den fungerar
Med hjälp av specialutvecklade algoritmer och undersökningar kring dokumentsystem kan man få fram uppgifter om företags hela dokumentmaskinpark oavsett tillverkare. Kalkylatorn kan även ge information om effekterna av att använda dubbelsidig utskrift eller använda andra papperssorter. Preliminära test av kalkylatorn visar att användarna kan uppnå såväl kostnadsbesparingar som miljöfördelar.

Efter en inledande analys som ger en detaljerad miljöutvärdering av verksamheten kan Xerox kunder skapa energisnåla kontorsmiljöer. Vissa av åtgärderna kan vara så enkla som att flytta maskiner till andra lokaler eller att ersätta personliga skrivare eller enkelfunktionsenheter med multifunktionsmaskiner. Miljökalkylatorn kan även identifiera möjligheter för kunderna att bli miljösmarta i sitt val av papper samt hur de skall minska sin avfallsmängd. Kalkylatorn erbjuder information om miljövinster med dubbelsidig utskrift samt fördelar med att använda andra papperstyper.

Smartare sätt att bli grön
Xeroxs fokus på miljöuthållig teknik har över 20 år på nacken. Idag är den en integrerad del av samtlig verksamhet hos företaget i allt från produktdesign till val av leverantörer. Oavsett det gäller att ta fram en serie miljövänliga papper till att vara den första tillverkaren som inarbetat ENERGY STAR® kriterierna i sina produkter. Bland företagets gröna program och produkter återfinns:
  • Xeroxs vax-teknik för skrivare och multifunktionsmaskiner. Med hjälp av vaxstavarna blir det 90 procent mindre emballage att lämna till återvinning jämfört med laser eller bläckstråleskrivare.
  • Intuitiva “nedsläckningsfunktioner” i Xerox vaxskrivare lär sig utskriftsmönstret på ett kontor och växlar automatiskt över i energisparläge när den ”vet” att skrivaren kommer att ha lägre utnyttjandegrad (exempelvis under lunchrast eller på helger).
  • Emulsion Aggregation toner är ett avgörande genombrott inom laserskrivarteknik — kräver mindre toner per utskriven sida samtidigt som den behöver 25 procent mindre energi för att skriva sidan jämfört med tidigare tonertyper.
  • High Yield Business PaperTM, utnyttjar 90 procent av trädet vid framställningen av standardpapper för kontorsanvändning. Något som skall jämföras med vanliga kontorspapper som endast utnyttjar 45 procent av trädet.
  • Forest Stewardship Council samt Programme for the Endorsement of Forest Certifications-märkta pappersprodukter tillverkas av naturresurser av certifierat ursprung. Tillverkning kan spåras hela vägen från fällning av träden till distribution av de färdiga produkterna.
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt på gång hos Xerox omfattar exempelvis det självraderande, återanvändningsbara pappret.
Sammantaget erbjuder dessa initiativ och insatser kunderna möjligheter att minska sitt resursanvändande och därigenom sin miljöpåverkan.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Perlmutter, Xerox Europe, tel: +44 (0) 1895 845 219, email: kevin.perlmutter@xerox.com

Helena Sandström, TurbolinPR, tel 08-660 25 25, email: helena@turbolinpr.se