Nässjötryckeriet investerar i iGen4 från Xerox


Stockholm, okt 21, 2008 Nässjötryckeriet AB är först i norden som investerar i en Xerox iGen4, det senaste tillskottet inom digitala tryckpressar. Nässjötryckeriet erbjuder marknaden skräddarsydda helhetslösningar inom grafisk kommunikation och satsar nu på att öka sin produktionskapacitet och produktkvalitet med hjälp av en iGen4. Maskinen är redan igång och rullar.

- Investeringen av en iGen4 gör det möjligt för oss att erbjuda marknaden en annan typ av produkter och kvalité än vad vi kan idag, säger Per Simonsson, VD för Nässjötryckeriet. Vi har under en period utvärderat digitala tryckmaskiner som finns på marknaden och tidigare har vi använt oss av en Xerox 6060, men i slutet av augusti i år beslutade vi att investera i en iGen4. Med installationen vill vi tillgodose de ökade kundkraven inom digitaltryckssegmentet som är ett av våra satsningsområden för framtiden, fortsätter Per Simonsson.

Hastigheten och det stora pappersformatet hos iGen4 ger samma möjligheter som den tidigare versionen iGen3, men iGen4 har högre produktivitet och ytterligare förbättrad tryckkvalitet jämfört med iGen3. Nya automatiserade system som autokalibrering, automatisk färgjustering och flera understödjande inbyggda verktyg ger operatörerna högre tryckkvalitet och möjlighet att digitalisera analoga produkter.

- Xerox ser att marknaden för digitalt tryckta applikationer ökar markant och i samband med detta lanserar Xerox också iGen4 som medger ytterligare expansion av nya applikationer. Då dessutom produktiviteten, kvaliteten och möjligheterna till automatisering förbättrats rejält skapas möjligheter att dessutom digitalisera en del produkter som idag trycks analogt. Marknadstrenderna är också ganska tydliga för tillfället där prognosinstituten förutspår stark tillväxt för digitalt tryckta applikationer under den kommande femårsperioden. En ständig förbättring och utveckling skapar en avsevärd konkurrensfördel för våra kunder när det gäller att attrahera nya kunder, säger Johan Mikaelsson, försäljningschef inom affärsområdet Produktion på Xerox.

Förutom att teknologin ständigt utvecklas och att många nya arbetsflödesrelaterade lösningar kommer marknaden till del satsar Xerox även på att tillhandahålla affärsutvecklingsprogram som skapar ytterligare möjligheter för våra kunder att vinna nya affärer. Inom ramen för Profit Accelerator(tm) kan Xerox kunder utveckla sin säljkår, skapa marknadsplaner, lära sig om sina kundsegment, skapa jobb som är optimerade för både digitalt- och offsettryck, erhålla färdiga mallar, förbättra arbetet inom prepress mm.

Om Nässjötryckeriet
Nässjötryckeriet med huvudkontor i Nässjö grundades 1923 och är ett business to businessföretag som arbetar med grafiska service- och logistiklösningar. Nässjötryckeriet står för hela produktionskedjan, från kundbesök via en rikstäckande säljkår, till tryck, samt lagring och distribution av tryckrelaterade produkter. Företagets produktionsområden är bl.a. A4-ark, laserrullar, digitaltryck, traditionella blanketter, fraktdokument, limprodukter, laserprintning, DM/DR produkter och kuvert. Nässjötryckeriet har idag samarbetspartners över hela världen. Företaget omsätter cirka 200 miljoner och har 130 anställda. För mer information www.nassjotryckeriet.se

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För ytterligare information kontakta:
Per Simonsson, VD, Nässjö Tryckeri
0380-795 00
per.simonsson@nassjotryckeriet.se

Johan Mikaelsson, försäljningschef, Xerox Production
08-795 10 82
johan.mikaelsson@xerox.com

För bilder:

Helena Mehra, TurbolinPR
08-545 89 689
helena@turbolinpr.se