Carl Ghatan tar över rodret för Xerox Global Services och Large Accounts på Xerox Sverige AB


Stockholm, sep 23, 2008 Carl Ghatan är sedan den första september ny ansvarig för Xerox Global Services samt för de största nyckelkunderna på Xerox Sverige AB. Xerox Global Services, som utgör en av de tre största affärsenheterna inom Xerox, hjälper företag att sänka sina kostnader, bli mer effektiva och uppnå bättre affärsresultat. Kunderna utgörs av stora börsföretag, både svenska och internationella, som är verksamma inom så vitt skilda områden som finansiella tjänster, tillverkning, läkemedel, teknik och offentlig sektor.

– Det är viktigt att fortsätta att föra ut information om de tjänster vi kan tillhandahålla samtidigt som vi självfallet ska se till att förse marknaden med innovativa och högkvalitativa maskiner för kontor. Xerox har alltid varit en innovatör som drivit utvecklingen på marknaden framåt och det kommer vi att fortsätta med genom att ständigt lyssna på våra kunder och deras behov. Idag ser vi trender som snarare tillgodoser behovet av funktion, en tjänst snarare än en produkt. Det är genom att erbjuda tjänster som Xerox växer och så ska vi göra ännu mer i framtiden, säger Carl Ghatan, Försäljningschef för XGS och Xerox Large accounts

Carl Ghatan kommer närmast från egen affärsverksamhet inom finansbranschen. Han har varit rådgivare åt företagsledningar samt suttit med i styrelser inom IT-branschen. Tidigare (mellan åren 1996 och 2006) har Ghatan haft olika ledande positioner inom ACER Computers där han var stationerad i Schweiz de sista åren.

Mer om Xerox Global Services
Xerox Global Services, som utgör en av de tre största affärsenheterna inom Xerox, erbjuder ett brett utbud av tjänster inklusive konsulting, systemintegrering, avläsning/tolkning, "work flow" och outsourcing. Xerox Global Services (XGS) erbjuder ett brett sortiment av tjänster, t.ex. rådgivning, systemdesign och -genomförande, strategisk outsourcing och process-hantering. Verksamheten spänner över ett antal områden, bl.a. kunskapshantering och hantering av arbetsrutiner, ‘work flow’ och produktions- och publiceringstjänster.

Xerox Global Services förbättrar sina kunders dokumentintensiva affärsprocesser - vardagliga processer som kundkommunikation, fakturering, utbildning och uppgiftshantering. Xerox Global Services har den kunskap och de resurser som krävs för att organisera om hela dokumentframställningen så att arbetsrutinerna blir bättre och kostnaderna avsevärt lägre. För mer information besök www.xerox.se

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Ghatan, Large Accounts & XGS Director, Xerox Sverige AB, Tel 08-795 12 43 carl.ghatan@xerox.com

För bilder, kontakta:
Helena Mehra, TurbolinPR, Tel:08-545 89 689, helena@turbolinpr.se