Xerox ansluter sig till IORG för att bekämpa informations­överbelastning


Stockholm, nov 15, 2008 Under årtionden har Xerox hjälpt företag att enkelt och snabbt dela med sig av information. Nu är Xerox ett av de företag som är med och stöttar forskningsgruppen Information Overload Research Group, IORG, som skall arbeta med att förbättra produktiviteten på arbetsplatser genom att komma tillrätta med informationsöverbelastning. Organisationen hade nyligen sin konstituerande konferens i New York.

Xerox tar, tillsammans med Microsoft, Intel, IBM och andra teknologiföretag, därigenom sitt ansvar för att utveckla lösningar som kan hantera och kategorisera den störtflod av information som varje dag flödar ur mobiltelefoner, e-post, Instant Messaging och de många miljarder sidor som dagligen produceras över hela världen

Enligt Basex, ett undersökningsföretag inom kunskapsekonomin, kostar onödiga avbrott samt tiden det tar att återgå till ursprungliga arbetsuppgifter den amerikanska ekonomin 650 miljarder US$ årligen. Detta motsvarar 28 procent av arbetsdagen för de som arbetar med kunskap och information. I övrigt fördelar sig arbetsdagen på följande sätt: Produktion av innehåll (25 procent), sökningar (15 procent), möten (20 procent) samt planering och reflektion (endast 12 procent).

- Inom IORG sammanförs branschpraktiker, akademiska forskare och teknologiföretag som är intresserade av att öka produktiviteten och livskvaliteten för de som arbetar med kunskapsproduktion i företag samt organisationer. Xerox långa och gedigna erfarenhet av forskning samt förståelse för hur människor interagerar med information kommer att ge oss ett grepp på problemet med informationsöverbelastning, säger Nathan Zeldes, president för IORG.

- För 70 år sedan gjorde Chester Carlson sin första xerografiska kopia i ett litet laboratorium i stadsdelen Queens i New York. På många sätt har denna till synes enkla uppfinning revolutionerat det sätt vi människor delar med oss och tar del av information. Därifrån har möjligheten att dela med sig och inhämta kunskap växt. Vår roll på Xerox har alltid varit att se till att det blir lättare att få arbetet gjort. Idag innebär detta att hjälpa till bana väg mellan papper och digitalt innehåll, nå igenom bakgrundsbruset med hjälp av färg och individualisering samt smartare dokumentteknik och metoder för att få mer gjort till lägre kostnad. Informationens tillgänglighet fortsätter att explodera. Vi är övertygade om att Xerox tradition, innovationer och insikter kan hjälpa till att göra information relevant igen, säger Sophie Vandebroek, Xerox CTO samt president of the Xerox Innovation Group.

IORG, som grundats denna sommar, har som uppdrag att öka medvetenheten om dagens främsta hot mot produktiviteten, genomföra forskning, hjälpa till att ta fram praxis, bidra till att skapa lösningar och resurser, erbjuda vägledning och underlätta samt förklara och motivera företag att komma till rätta med informationsöverbelastning.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Perlmutter, Xerox Europe,
+44 (0) 1895 845 219
kevin.perlmutter@xerox.com