Xerox förvärvar XMPie


UXBRIDGE, okt 17, 2006 -- Xerox förvärvar det New York baserade mjukvaruföretaget XMPie. Köpet av XMPie stärker Xerox position på marknaden som en stark aktör inom variabeldataproduktion. XMPie specialiserar sig på utveckling av mjukvara för produktion och publicering av variabeldata. Xerox har fram till nu varit återförsäljare för XMPies produkter.

Branschanalytiker på InfoTrends manar att marknaden för variabeldataproduktion till stor del styrs av majukvaruutvecklare som XMPie och förutspår en tredubbling av den amerikanska marknaden, från 5,3 miljarder dollar år 2004 till 16,6 miljarder dollar år 2009.

- Som Xmpies största återförsäljare har Xerox sedan länge arbetat med att tillgodose våra kunders behov av verktyg för variabeldata som kan integreras med digitaltryck, webb och e-post för ett kraftfullare marknadsföringsarbete. Förvärvet förenar intelligent datainsamling med digitaltryckets kvalitéer och förser marknaden med mätbara lösningar för marknadsföring i flera kanaler, säger Ursula M Burns, president, Xerox Business Group Operations.

Köpet väntas gå igenom om 30 dagar.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

För ytterligare information ;
Kevin Perlmutter, Xerox Europe, tel: +44 (0) 1895 845 219, email: kevin.perlmutter@xerox.com