XEROX FORSKARE GER SIG I KAST MED FRAMTIDENS DIGITALA BILDER


UXBRIDGE, jun 21, 2006 -- En bild av en fågel kan i framtiden vara mycket mer än bara en bild. I alla fall om man skall tro Siddhartha Dalal, forskare på Xerox. Enligt honom kan bilden av fågeln i framtiden även komma att innehålla information om fågelns liv och leverne samt en inspelning av hur den låter. Dalal presenterade sin framtidsvision på International Congress of Imaging Science. Han beskriver en framtid när information och bilder helt smält samman och bildåtergivning och bildåtergivningsmöjligheter finns överallt, utan att vara påträngande.

Enligt Dalal håller hela begreppet bildåtergivning på att förändras. Och utifrån denna vision måste de som är involverade i bildåtergivning och bildteknik arbeta mot en tid när automatisering inte kommer att drivas av ett särskilt system eller en specifik enhet, utan av bilden själv. Bilder kommer under de närmaste 20 åren att bli viktigare än de enheter som visar dem. All nödvändig information för mänskligt informationsutbyte kommer att finnas inbäddad i bilder som kan arrangera sig själva oavsett var eller hur de visas. Dalals tankar är i linje med de visioner kring alltid tillgänglig datorkraft som beskrevs för 15 år sedan av forskaren Mark Weiser, vid Xeroxs Palo Alto Research Centre. En vision som förutsåg en framtid där allting var intelligent och uppkopplat.

Under en annan del av konferensen presenterade Raja Bala, forskare vid Xerox, sina observationer kring framtida inriktning för digital bildåtergivning. Enligt Bala måste branschen ta sig vidare från dagens bildåtergivningsteknik för att ge människor en rikare färgupplevelse från bilder. Nästa generations bildåtergivningsteknik måste ha en högre nivå av spektrala, spatiala och goniometriska effekter (mätning av vinkeleffekter för att återge glans). Här spelar den mänskliga förmågan att uppfatta färger en central roll.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakt
Jerker Larsson
Marknadschef, Xerox Office
Tel: : 08-795 12 18
Mobil: 070-512 97 88
E-post: jerker.larsson@xerox.com