XEROX DUBBLAR ANTALET KVALIFICERADE ÅTERFÖRSÄLJAREGENOM NYTT ACKREDTERINGSPROGRAM


UXBRIDGE, jun 21, 2006 Xerox startar ett nytt paneuropeiskt auktoriseringsprogram för sina säljkanaler, vilket förväntas dubbla antalet återförsäljare innan årets slut. Auktoriseringsprogrammet ingår i en större strategi för att förbättra produktiviteten och kvaliteten inom Xerox partnernätverk. Detta ska leda till bättre kundservice och skapa en plattform för hållbar tillväxt.

-Det nya auktoriseringssystemet är nästa steg i vår strategi att optimera distributionsnäten och säljkanalerna. Det sänder en tydlig signal att Xerox är den ledande tjänstedrivna partnern för kanal- och slutanvändare, säger Jerker Larsson, Marknadschef Xerox Office Sverige.

Auktoriseringssystemet tillfredställer även den ökade efterfrågan på tjänstedrivna PagePack kontrakt med fast pris-per-sida. En förbättrad Xerox-expertis inom teknik och försäljning kommer att öka Xerox marknadsandelar inom IT- och den grafiska branschen.

-Kontorsskrivarsegmentet blir mer och mer tjänstedrivet då små och medelstora företag vill hålla sin kostnad för skrivare i strama tyglar med hjälp av kontrakt med ett fast pris-per-sida. Trots att tjänstedrivna modeller undanröjer risken som finns med ägarskap, krävs nya säljkunskaper. Xerox pro-aktiva kunskapsfokusering är goda nyheter för såväl återförsäljare som hela branschen, säger Catherine Charlery från analysföretaget InfoTrends.

Majoriteten av återförsäljarna har fram till idag haft möjlighet att söka auktorisering samt ta hjälp av en representant från Xerox kundstödsavdelning. Från och med idag kan återförsäljare ansöka om en Xerox-auktorisering.

-Genom att expandera vårt auktoriseringssystem ger vi fler återförsäljare möjlighet att sälja och marknadsföra PagePack samtidigt som de får den nödvändiga expertisen att nå marknaden för kontrakt med ett fast pris-per-sida. Feedback från marknaden visar att många små och medelstora företagsledare ser klara fördelar med en kontraktsmodell, säger Jerker Larsson.

-PagePack ger möjlighet att generera ytterligare inkomster varje månad, och eftersom det är marknadens första väl understödda paket med ett fast pris-per-sida ger det en konkurrensfördel gentemot våra icke-auktoriserade konkurrenter.

-Möjligheten att sälja skrivare och multifunktionsprodukter som en del av tjänstedrivna paket är en tydlig fördel då vi kan tävla mot återförsäljare med andra affärsmodeller, framför allt de nätbaserade.

Auktoriserade återförsäljare har tillgång till Xerox många utbildningar, enhetlig redovisning, marknadsföring och säljsupport, så som Xerox Purchasing Portal och SMART Centre.

För att bli auktoriserad finns strikta krav på minimumintäkter och storlek. Återförsäljarnas affärsmål och marknader måste vara förenliga med Xerox och det finns krav på personalutbildning och certifieringsprogram.

-Genom att försäkra oss om att våra auktoriserade partners håller standarden kan vi garantera en hög kundservicenivå. Auktoriseringssystemet ska generera givande och långsiktiga relationer mellan Xerox och dess återförsäljare. Förenklingen av distributionsnät och återförsäljarkanaler gör det enklare för kunder och partners att göra affärer med Xerox, säger Jerker Larsson.

Det här är andra fasen i Xerox strategi att skapa effektivitet inom distribution och kanaler samt bredda produktvidden och komma närmre kunderna. I januari 2006 introducerades SMARTer Distribution som innebar en sammanslagning av Xerox 49 landsbaserade distributörer och dess 8000 återförsäljare, till tre regionala huvuddistributörer – Scribona och Ingram. Den nya modellen försäkrar att Xerox Office produkter finns tillgängliga hos ett större antal återförsäljare av skrivare och kopiatorer.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakt
Jerker Larsson
Marknadschef, Xerox Office
Tel: : 08-795 12 18
Mobil: 070-512 97 88
E-post: jerker.larsson@xerox.com