XEROX MULTIFUNKTIONSPRODUKTER UTRUSTAS MED NY SKRÄDDARSYDD PROGRAMVARA


Stockholm, okt 23, 2006 -- Xerox utrustar sina multifunktionsprodukter med nyutvecklad programvara för utökad funktionalitet och kundanpassning:
  • Xerox Extensible Interface Platform (EIP)- utrustad med användarvänlig display som är HTML-baserad
  • Xerox Development Consortium – en del av Xerox Alliance Partner Programme anpassat för utveckling av EIP-applikationer
  • Uppgradering av Xerox WorkCenter 200 serien – som är 802.1X kompatibel med funktioner som On Demand Image Overwrite, ”Scan to Home” samt ”Scan/Print to Mailbox”.
Nu utrustas Xerox WorkCentre 200-serien med nya applikationer för både skanning och nätverksstyrning. Med Xerox Extensible Interface Platform (EIP), är det möjligt att anpassa applikationerna efter den dagliga verksamheten. En nyutvecklad användarvänlig display ger användaren åtkomst till administration av hela plattformen. På samma sätt som det är möjligt att anpassa skrivbordsfunktionen på PC:n efter användarens behov, är det möjligt att på samma sätt anpassa verktygen i Xerox Extensible Interface Platform med hjälp av pekskärmen.

Personliga inställningar

I samma stund som användaren loggar in med sitt lösenord visas användarens personliga inställningar, layout och tillval. Ett sjukhus skulle exempelvis kunna anpassa en vy enbart för arbete med uppdateringar av patientjournaler. Genom ett antal klick får användaren, om denne har behörighet, tillgång till sjukhusets samtliga journaler som också uppdateras med täta intervaller. Därefter kan användaren förhandsgranska materialet och om så önskas skriva ut. Funktionaliteten ger även möjlighet till skanning och lagring av journalerna.

Displayen, som är HTML-baserad är enkel att omvandla till en webbsida. Det är även möjligt att lägga in grafik, animerat innehåll eller koppla upp till Internet. Från en central server kan IT-avdelningen välja att konfigurera tillgängligheten för hela företaget, en specifik avdelning eller en enstaka individ.

– Vi har med dessa nya fuktioner möjlighet att erbjuda kunden en väl integrerad multifunktionsmaskin i kundens befintliga applikationer. Vi ser en stor potential med denna plattform som kommer att ge kunden klara fördelar och möjlighet att snabbare och enklare sköta sina uppgifter, säger Göran Hylander på Xerox.

WorkCentre 200-serien

Workcenter 200-serien är den första av flera multifunktionsprodukter som utrustas med Xerox Extensible Interface Platform. Utskriftshastigheten ligger på mellan 32-75 sidor per minut och maskinen har försetts med en rad nya säkerhetsfunktioner samt är kompatibel med IEEE 802.1x standarden. Detta ger en högre säkerhet vid arbete över nätverk, oavsett om det är trådlöst eller ej. Vidare kan den nya applikationen Xerox On Demand Image Overwrite programmeras till att aktiveras samma klockslag varje dag

Nya funktioner för skanning gör det möjligt att skicka skannade filer från skrivaren till användarens personliga mapp, ”My Documents”. Funktionen ”Scan/Print to mailbox” gör det möjligt att på ett säkert sätt lagra de mest använda dokumenten lokalt istället för att skriva ut dokumenten ett flertal gånger. På så sätt ökar produktiviteten och trafiken i nätverket minskar.

De nya applikationerna har utvecklats av Xerox Global Services och medlemmarna av Xerox Development Consortium, en sammanslagning av Xerox Alliance Partner Programme; Pcounter, Captaris, Equtrac, Kofax, NSI, Nuance och X-Solutions.

Pris och tillgänglighet

Den nya WorkCentre 200-serien finns tillgänglig hos Xerox-återförsäljare från och med den 1:a november. Pris från 44.560 kr för WorkCentre 232-kopiatorn.

Om Xerox Europa

Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakt:

Jerker Larsson
Marknadschef Xerox Office
08-795 12 18
070-512 97 88
jerker.larsson@xerox.com

Göran Hylander
Produktchef Xerox
08-795 10 57
070-266 8352
goran.hylander@xerox.com