EDS GER TOTALANSVARET FÖR UTSKRIFTSFUNKTIONEN TILL XEROX


Stockholm, mar 03, 2006 -- Det amerikanska IT-tjänsteföretaget EDS sluter globalt samarbetsavtal med Xerox Global Services. Avtalet som är globalt och inkluderar Sverige löper över fem år och omfattar tjänster för flera miljoner dollar. Genom att tydliggöra kostnaden, reducera omkostnaderna och skapa en ökad kostnadskontroll genererar Xerox betydande och garanterade besparingar åt EDS.

Samarbetet innebär att EDS ger Xerox helhetsansvar för sin utskriftsfunktion, en typ av outsourcing som enligt Gartner benämns managed print services (MPS) - ett område inom outsourcing som är på stark frammarsch. Gartner förutspår att år 2008 kommer över hälften av de stora europeiska företagen att outsourca denna funktion.

Xerox uppdrag hos EDS inkluderar driften av samtliga skrivare kopiatorer, fax och scanner, oavsett leverantörer. Avtalet omfattar också avancerad teknisk support över hela Europa. Som en del i avtalet kommer Xerox att bli exklusiv leverantör av utrustning och tillbehör inom utskrift.

Avtalet härrör ursprungligen från en nordisk förfrågan från EDS, som växt till ett globalt avtal. I slutet av nästa år beräknas omkring 30 000 människor på EDS kontor i 22 länder över hela EMEA dra nytta av det nya avtalet med Xerox. Sedan 2004 samarbetar EDS och Xerox i ett fördjupat partnerskap, EDS Agility Alliance, i syfte att gemensamt erbjuda Managed Print Services till gemensamma kunder.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om EDS
EDS (NYSE: EDS) är ett ledande globalt IT-tjänsteföretag som levererar affärslösningar till sina kunder. EDS uppfann outsourcing för mer än 40 år sedan. Idag levererar EDS ett brett spektra av tjänster inom outsourcing av IT- och affärsprocesser till kunder inom tillverknings-, finans-, hälso- och kommunikationssektorn liksom inom energi-, transport- och detaljhandelsbranschen samt statliga myndigheter runt världen. Med en omsättning om 20,7 miljarder USD 2004 är EDS rankat som 95 på Fortune 500. För ytterligare information se eds.se.