Xerox Office nya distributionsmodell maximerar effektiviteten och breddar produkttillgängligheten


UXBRIDGE, jan 26, 2006 -- Xerox rationaliserar sitt europeiska distributionsled vilket slutligen tredubblar antalet återförsäljare där Xerox Office produkter kan köpas. SMARTer Distribution genererar hållbar tillväxt för Xerox Office Group genom att utnyttja skalfördelar som ger slutanvändaren garanterad service och ökade valmöjligheter.

Under året kommer Xerox distributionsmodell att struktureras om. Den nuvarande modellen består av 49 landsbaserade distributörer vilka förser 8000 återförsäljare med produkter. Den nya modellen omfattas av tre regionala huvuddistributörer - Scribona, Tech Data och Ingram Micro, där Tech Data och Ingram Micro täcker västra delen av Europa och Scribona förser de nordiska länderna med produkter. För Sverige är Ingram Micro och Scribona de aktuella distributörerna.

Omkring en tredjedel (16) av de 49 nuvarande Xerox Office distributörerna är Scribonas, Ingrams och Tech Datas lokala kontor, och dessa kommer att förbli en del av SMARTer Distribution nätverket. Övergången från Xerox nuvarande distributörer till den nya distributionsmodellen kommer att äga rum 2006. Exakt tidpunkt för implementeringen varierar från land till land.

Den nya modellen säkerställer tillgängligheten av Xerox Office produkter hos de flesta av Västeuropas mer än 30 000 återförsäljare av skrivare och kopieringsmaskiner. Scribona, Tech Data och Ingram Micro täcker även det stora flertalet på IT-marknaden. Därmed kan Xerox nå ett större antal IT-återförsäljare än idag, vilket är ett huvudfokus i företagets tillväxtstrategi.

SMARTer Distribution företagen, som alla arbetar vid sidan av Xerox och har en internationell närvaro, valdes ut därför att deras affärsstrategier är förenliga med Xerox egna. De har starka logistiska möjligheter och omfattande IT-infrastrukturer, samt förmåga att stödja och utveckla försäljningskanalen. De kommer att samla hårdvarorna från Xerox centrala lager och skicka på det mest ekonomiska sättet, istället för att vi distribuera till många olika lagerplatser.

Samtidigt planerar Xerox att kraftigt expandera sitt nätverk av återförsäljare till nya marknader, såsom den grafiska branschen, samt att etablera sin produktlinje för fler återförsäljare inom IT.

Distributörernas återförsäljare kommer att få tillgång till ett bredare utbud av skrivare och kopiatorer, alla med möjligheten att erbjuda sina kunder Xerox PagePack kontrakt med fast pris-per-sida.

- Ett viktigt fokus för 2006 är att optimera vår distributionskapacitet. Introduktionen av SMARTer Distribution kommer att öka antalet Xerox återförsäljare i Europa markant och därigenom erbjuda större valmöjligheter för kunder, samt att ge oss en plattform för att öka vår marknadsandel, säger Cees van Doorn, general manager och senior vice president , Xerox Europa.

Den strömlinjeformade modellen för oss närmare våra distributörer, återförsäljare och kunder. Den låter oss utbyta affärskritisk information med vårt distributörsnätverk på mer regelbunden basis, vilket gör att vi kommer att kunna vara mer lyhörda för behoven hos våra kunder och återförsäljare. Genom att vi gör vårt distributionsnätverk helt transparent med hjälp av SMARTer Distribution blir det enklare för våra kunder och återförsäljare att göra affärer med oss.

Modellen SMARTer Distribution gäller bara utrustning som distribueras av Xerox Office Group i Västeuropa.

About Xerox Europe
XXerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakter
Judith Schunke, Xerox Europe, tel: +44 (0) 1895 842 877, email: judith.schunke@xerox.com Kinross+Render (för Xerox räkning), John Davies, Catherine Jones tel: +44 (0) 20 7592 3100, email: jd@kinrossrender.com / cj@kinrossrender.com

Kundkontakt
För information om Xerox produkter, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se