XEROX ÖKAR MÄNGDEN PATENTANSÖKNINGAR OCH INNOVATIONSTEMPOT


UXBRIDGE, UK, jan 31, 2006 -- Xerox ökar mängden patentansökningar och räknar med att antalet patentregistreringar kommer att öka med mer än en tredjedel inom de närmsta tre åren.

Under 2005 registrerade Xerox 60 procent fler patentansökningar än föregående år och ett rekordstort antal av företagets främsta uppfinnare - åtta - beviljades sina respektive 50:e patent. Xerox Corporation beviljades tillsammans med sin samarbetspartner i Japan, Fuji Xerox Co Ltd., 643 amerikanska patent. Detta placerar Xerox patentportfölj på top-25 listan. Xerox själva utökade sin redan digra patentportfölj med 446 amerikanska patent.

Xerox investering inom innovationer genererar en stadig ström av avancerad teknologi. Under 2005 introducerade företaget fler än 50 nya produkter och mottog över 320 utmärkelser för sina produkter. Xerox har över 8000 aktiva patent och drygt sex procent av företagets intäkter investeras i FoU och teknik.

På Xerox forsknings- och teknologicenter i USA, Kanada och Europa arbetar man med färgvetenskap, datorisering, digitalbilder, arbetsmetoder, elektromekaniska system, nya material samt andra områden länkade till Xerox expertis inom tryck- och dokumenthantering. Företaget integrerar löpande sina innovationer i affärsverksamheten genom att använda dem som utgångspunkt för nya affärer, licenser eller säljer dem till andra enheter.

För ytterligare information vänligen besök www.xerox.com/innovation.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakter
Jerker Larsson, Xerox Europe, tel: 08-795 12 18
070-512 97 88
, email: jerker.larsson@xerox.com