MJUKVARA FRÅN XEROX UTVIDGAR HANDLINGSFRIHETENFÖR BLINDA OCH SYNSKADADE


UXBRIDGE, maj 15, 2006 -- Nu kan synskadade kopiera utan hjälp från omgivningen på sin arbetsplats eller i publika miljöer som bibliotek och universitet. Xerox Copier Assistant heter programmet som gör det möjligt.

En kopiator är, till skillnad från skrivare, svår att hantera på egen hand för en synskadad och alternativet; att kopiera genom att först skanna in och sedan skriva ut dokumentet, är en omständlig och tidsödande procedur.

Xerox Copier Assistant eliminerar nu det problemet och bidrar till att stärka självförtroendet i och med att synskadade inte längre är beroende av hjälp från omgivningen för att kunna kopiera. Det hjälper också företag att tillmötesgå behoven hos anställda som är blinda eller har nedsatt syn.

Den engelska motsvarigheten till Synskadades Riskförbund, Royal National Institute (RNIB), har låtit ett antal medlemmar testa programmet och de är mycket positiva.

Xerox Copier Assistant körs på en dator och passar till de flesta Xerox kopiatorer och MFP. Funktionerna omfattar förstorat användargränssnitt på skärmen, inbyggd text-till-tal mjukvara, och navigeringsknappar såsom tabb- och piltangenter. En syntetisk röst guidar användaren genom de olika stegen inklusive avancerade funktioner som exempelvis dubbelsidig kopiering, häftning och sortering. Rösten berättar också om öppna luckor samt eventuella felmeddelanden. Programmet installeras enkelt på en dator kopplad till kopiatorn via USB eller parallell anslutning.

Mjukvaran Xerox Copier Assistant finns tillgänglig nu och kostar ca 990 kr.

Om synskadade och den svenska arbetsmarknaden
I Sverige finns omkring 165 000 synskadade personer över 16 år. För många människor med funktionshinder, exempelvis synskadade, är det viktigt att få möjlighet till olika former av stöd och anpassningsåtgärder för att kunna arbeta. I en rapport från SCB ("Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden - 4: e kvartalet 2004") framgår att 71 procent av de tillfrågade ansåg att de var i behov av någon form av anpassning av sina arbetsförhållanden. Av rapporten framgår även att 31 procent inte ansåg att de hade tillgång till anpassade hjälpmedel.

Regeringen beslutade den 6 april i år om en ny förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Denna innebär att 30 statliga myndigheter nu ska ställa villkor i sina upphandlingar som motverkar diskriminering hos sina respektive leverantörer. Handikappade är en av de diskriminerade grupper som förordningen avser att förbättra villkoren för och den gäller alla avtal som sluts av dessa myndigheter som har en löptid om minst 8 månader och ett värde om minst 750 000 kr.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakt
Jerker Larsson
Marknadschef, Xerox Office
Tel: : 08-795 12 18
Mobil: 070-512 97 88
E-post: jerker.larsson@xerox.com