NOKIA OUTSOURCAR SIN UTSKRIFTSHANTERING GLOBALT TILL XEROX


Stockholm, mar 13, 2006 -- Xerox har blivit utvald att sköta Nokias utskriftsfunktion globalt. Kontraktet sträcker sig över fyra år och innebär att Xerox ska leda arbetet med att standardisera Nokias utskriftsmöjligheter samt tillhandahålla utrustning och support till alla tjänster som har att göra med kontorsutskrifter. Kontraktet omfattar alla nätverksskrivare, kopiatorer och multifunktionsmaskiner.

Kontraktet innebär att Xerox ska hantera Nokias hela infrastruktur för utskriftshantering, vilket inkluderar underhåll och support av utrustning, samt leverans av förbrukningsvaror med support på plats på ett flertal platser.

- Outsourcing av dokumenthantering är en växande trend som ger kunderna uppenbara fördelar. Xerox uppdrag är att skapa kostnadsbesparingar samt att bidra till ökad effektivitet för våra kunder, som exempelvis Nokia, säger Shaun Pantling, General Manager, Xerox Global Services, Europa.

Kontraktet baseras på Xerox Office Services (XOS), en komplett tjänst för utskriftshantering på kontor som sköts av Xerox Global Services, som är tjänste- och konsultdelen av Xerox. XOS sköter kundernas hela kontorsmiljö, vilket täcker alla processer och kostnader som uppstår i samband med produktion av dokument på kontoret.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakter
Kevin Perlmutter, Xerox Europe, tel: +44 (0) 1895 845 219,
email: kevin.perlmutter@xerox.com

Kinross + Render (on behalf of Xerox), Will Hart/ Luica Mak/ Sophie Hemsworth,
tel: +44 (0) 20 7592 3100,
email: wh@kinrossrender.com/ lm@kinrossrender.com / sh@kinrossrender.com