Nytt program från Xerox förenklar administration av skrivare och mulitfunktionsutrustning


Stockholm, nov 17, 2006 -- XOS version 4.2 som nu lanseras i Europa innehåller en ny samling analysverktyg med namnet Print Infrastructure Mininig (PIM). Analysverktygen har utvecklats av forskare vid Xerox Innovation Group på Xerox forskningscenter i Grenoble, Frankrike. PIM erbjuder en grafisk och dynamisk översiktskarta över företagets hela nätverk av skrivare. Med hjälp av denna översiktsbild kan Xerox servicepersonal lätt identifiera och åtgärda problem vilket gör det möjligt att optimera företagets skrivarinfrastruktur.

Jämfört med andra, textbaserade skrivartabeller som nätverksservicepersonal vant sig vid gör PIM det enkelt att uppmärksamma potentiella problem tidigt och åtgärda dem snabbt. Dessutom erbjuder programmet värdefull information om nätverkets utnyttjande. Information som tills nu inte varit tillgängligt för denna typ av administrationsprogram. PIM visar hur varje skrivare utnyttjas och varifrån utskriftsvolymen kommer. Med hjälp av PIM är det möjligt att identifiera problem tidigt vilket innebär att företaget får en ökad servicegrad.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakt
Jerker Larsson
Marknadschef, Xerox Office
Tel: : 08-795 12 18
Mobil: 070-512 97 88
E-post: jerker.larsson@xerox.com

Kundkontakt
För information om Xerox produkter, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se.