Xerox köp av XMPie genomfört


UXBRIDGE, nov 16, 2006 -- XMPie grundades år 2000 av Jerusalem Venture Partners och bolaget har hela tiden varit i privat ägo. Huvudkontoret kommer att finnas kvar i New York, likaså forsknings och utvecklingsavdelningen i Netanya, Israel.

Marknaden för variabeldatajobb som omfattar personlig information som namn, adress, fotografier och annan kundrelaterad information förutspås växa från 49 miljarder sidor per år 2004, till 138 miljarder sidor per år 2009. Detta innebär en årlig tillväxt på 23 procent enligt undersökningsföretaget InfoTrends. Tillväxttakten för variabeldatatryck i färg är ännu högre. Marknaden väntas årligen öka med 37 procent.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

För ytterligare information ;
Kevin Perlmutter, Xerox Europe, tel: +44 (0) 1895 845 219, email: kevin.perlmutter@xerox.com