Synen hjälp för hörselskadade att höra telefonsamtal- svensk forskare belönas med Chester Carlson-priset


Stockholm, feb 02, 2006 -- I Sverige finns idag över en miljon svenskar som är hörselskadade och de blir allt fler och yngre (källor: SCB, samt Statens beredning för medicinsk utvärdering).

Nu belönas en svensk forskare för en innovation som gör det möjligt för hörselskadade att klara av vanliga telefonsamtal. Bakom lösningen står Jonas Beskow, en ung forskare vid KTH i Stockholm. För sin insats belönas han med Chester Carlsons forskningspris som delas ut till framstående forskningsarbeten inom IT. Pristagaren utses av Chester Carlson-fonden vars styrelse består av representanter från Xerox och IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Motiveringen lyder: "För framstående insatser att ge rösten ett ansikte som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator i till exempel dialogsystem och mellan människor, speciellt vid hörselskada och i bullriga miljöer."

Projektet, döpt till Synface, bygger på tredimensionella datoranimeringar av talande ansikten. Hörselskadade kan därmed lyssna på telefonsamtal med ögonen. Datorprogrammet analyserar och plockar ut språkljud. Ljuden bearbetas och förvandlas till läpprörelser i ett animerat ansikte på en datorskärm kopplad till telefonen. Den hörselskadade kan i realtid läsa på läpparna och följa ansiktsuttryck vilket innebär ett avgörande stöd för att förstå vad personen i den andra änden säger.

Hörselskadade får på detta sätt ett värdefullt hjälpmedel för att kunna tala i telefon. Ambitionen med projektet är också att ge miljontals hörselskadade i Sverige och övriga Europa trygghet att använda telefonen utan att oroa sig för att inte höra eller missuppfatta. Lösningen har testats av hörselskadade och de är mycket positiva.

- Den hjälper mig att kunna höra. Genom att avläsa läpparna på "synfacen" ger den mig ett stöd, säger Andreas Dahl, en av de hörselskadade som har testat programmet.

I forskningsgruppen på KTH ingår totalt sex personer. Dessutom har universitet i England och Holland varit delaktiga i projektet. Synface fungerar på svenska, engelska och holländska. Forskningslaget bakom Synface har precis beslutat sig för att kommersialisera tekniken och startar bolaget Synface AB, och de ser mycket positivt på framtiden.

En demo av lösningen samt bilder finns på: http://www.synface.net.

Förra gången delades priset ut till Richard Bertilsson för insatser inom handskriftstolkning vilket framgångsrikt kommersialiserats i företaget Decuma AB.

För mer information, vänligen kontakta: Jerker Larsson, Marknadschef, Xerox Office. Tfn: 08-795 12 18 eller mobil: 070-512 97 88. E-post: jerker.larsson@xerox.com.
Sofia Nilsson, Xerox. Tfn: 08-795 10 56 eller mobil: 070-540 03 05. E-post: sofia.nilsson@xerox.com.
Camilla Koebe, Informations- och marknadschef, IVA. Tfn: 08-791 29 85 eller mobil: 070-555 11 55. E-post: cmk@iva.se.

Om Chester Carlson priset
Chester Carlson fonden delar ut pris till personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap/IT. Priset förvaltas av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapskademien och priset delas ut av Chester Carlson fonden med representanter för Xerox och IVA i styrelsen. Svenskättlingen Chester Carlson tog på patent på den första torrkopieringsprocessen – xeroxgrafimetoden – som är grunden för alla moderna kopiatorer. Han är företaget Xerox grundare. Prissumman är 75 000 SEK.

Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se.