HEMLIG AGENT GER ENERGIBESPARING PÅ 20%


UXBRIDGE, maj 08, 2006 -- Xerox använder sig av en hemlig e-agent för att spara energi. Den patenterade e-Agenten är en särskild kemisk beståndsdel som minskar mängden energi som går åt för att framställa toner till några av Xerox produktfamiljer av laserskrivare och kopiatorer. Energibesparingen uppgår till drygt 20 procent. Xerox kommer därmed att spara över 30 miljoner kWh år 2008 - vilket är lika mycket elektricitet som går åt per år för 1 500 eluppvärmda villor.

Tillverkningen av toner till skrivare är en av de mest energikrävande produktionsprocesserna inom Xerox. Med hjälp av Xerox e-Agent kan företagets tillverkningskostnader sänkas samtidigt som man bidrar till att minska mängden utsläpp av drivhusgaser.

Forskningen bakom
I en konventionell tillverkningsprocess för toner bearbetas stora plastpartiklar, färgämnen och tillsatser mekaniskt till ett pulver som består av små, relativt likartade partiklar. Denna mekaniska bearbetning, malningen, är det mest energikrävande tillverkningssteget där 40 procent av den totala energin under tillverkningsprocessen åtgår.

Xerox forskare insåg att om tonerpartiklarna var sprödare så skulle det bli enklare att mala dem och tillverkningsprocessen skulle bli mer energieffektiv. De upptäckte att genom tillsatsen av en särskild agent i toner-receptet så blev partiklarna lättare och kunde snabbare splittras till önskad storlek. Beroende på till vilken produktfamilj tonern skall användas till så kan e-Agenten öka malningshastigheten med upp till det dubbla.

Den patenterade E-Agent processen används framgångsrikt för toner till digitala pressar och skrivare i Xerox DocuPrint och DocuTech-serierna. Processen testas även för andra produktfamiljer.

Energibesparing i framtiden
År 2008 beräknar man att energibesparingarna med hjälp av Xerox användning av E-Agent kommer att minska mängden koldioxidutsläpp med 18 000 ton vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 2500 bilar.

Xerox har förbundit sig att minska den mängden utsläpp av växthusgaser med 10 procent över en tioårsperiod. Xerox utsläpp härrör sig från användning av fossila bränslen samt inköp av elektricitet. För att möta sina mål strävar Xerox efter att öka energieffektiviteten med 30 procent jämfört med nivåerna 2002.

Det var Xerox som en gång uppfann tonern och idag är man världens största tillverkare. En tillverkning som idag sker vid åtta anläggningar runt om på jorden. Toner är det torra bläckpulver som används av laserskrivare och kopiatorer för att bilda text på exempelvis papper i en laserskrivare eller en kopiator.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se