Xerox Partner, Haglöf & Nordkvist nyanställer i Falun


Stockholm, okt 24, 2006 -- IT-bolaget Haglöf & Nordkvist expanderar och räknar med att nyanställa fem till sex personer inom den närmaste tiden. Men bolaget ska växa mer än så. På sikt räknar man med att utöka personalstyrkan till 15 personer. Det handlar om att anställa säljare, analytiker samt utbildare. Omsättningen beräknas uppgå till 25 miljoner under det första verksamhetsåret.

Haglöf & Nordkvist är specialister på dokumenthantering och dokumentflöden. Bland kunderna märks såväl småföretagare som större globala bolag och den kommunala sektorn. Många kunder finns även inom den grafiska branschen såsom tryckerier och reklambyråer.

– För oss är det viktigt att ha en stark partner som inte bara fokuserar på att sälja hårdvara. Haglöf & Nordkvist kan hela dokumenthanteringskedjan. Vad som också är viktigt är att de kan visa kunderna att de kan spara mycket tid och pengar genom att se över sin dokumenthantering. Och det kan Haglöf & Nordkvist, säger Jerker Larsson marknadschef Xerox Office.

Enligt en undersökning genomförd av Infosource står Gävleborg och Dalarnas län för 5,6% av den totala marknaden för IT-produkter i Sverige. Det innebär att det säljs nya skrivare och multifunktionellakopiatorer till ett värde av cirka 160 miljoner årligen i regionen. Den totala marknaden i Sverige för produktförsörjning och multifunktionella kopiatorer och skrivare beräknas uppgå till 3 miljarder kronor år 2006.

– Det finns en stark köpkraft i regionen och vi kommer att ge marknaden en match. Vår styrka är den långa erfarenhet kompetens vi har inom dokumenthantering, dokumentflöden och produktförsörjning. Dessutom fokuserar vi enbart på försäljning och lägger ut service och administration på samarbetspartners. Det gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, avslutar Hans Haglöf en av grundarna av Haglöf & Nordkvist.

Om Xerox

Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om Haglöf & Nordkvist

Xerox Partner, Haglöf & Nordkvist marknadsför och säljer Xerox produkter och tjänster. I sortimentet ingår bland annat skrivare, faxar, kopiatorer, multifunktionella produkter, förbrukning, tillbehör och produktionslösningar för den grafiska industrin. Samt en lång rad mjukvaror för övervakning, kostnadskontroll, informationsflöden och skanning. Bolaget grundades i juli 2006 och ägs idag av Hans Haglöf.

För ytterligare information kontakta:

Jerker Larsson
Marknadschef Xerox Office
08-795 12 18
070-512 97 88
jerker.larsson@xerox.com

Haglöf & Nordkvist AB
Hans Haglöf
023-45990
070-302 52 01