SVENSKÄTTAD UPPFINNARE AV KOPIATORN UPPMÄRKSAMMAS PÅ 100-ÅRSDAGEN


Stockholm, feb 27, 2006 -- För etthundra år sedan föddes kopiatorns uppfinnare, Chester Carlson. Hans skapelse har förändrat hela informationssamhället och lagt grunden för en industri som värderas till över 800 miljarder svenska kronor. .

Chester Carlson har ett fängslande levnadsöde. Hans föräldrar emigrerade från Sverige till USA, och uppväxten var präglad av svår fattigdom. Chester Carlson såg sin enda utväg i uppfinna någonting och skaffade sig en utbildning i fysik. Han hade idé om att skapa en kopiator och efter mycket arbete och stora ekonomiska uppoffringar kunde han 1938 producera världens första kopierade sida. Tekniken kallades xerografimetoden och utvecklades till det som vi idag kallar kopiatorn. .

Chester Carlson försökte sälja vidare sin idé men flera företag sa nej eftersom de varken trodde på en marknad eller på den tekniska lösningen. Men Chester Carlson höll fast vid sin idé och fick hjälp av The Haloid Company som 1961 bytte namn till Xerox Corporation. Vid denna tidpunkt började tekniken få genomslag och tidningen Fortune har skrivit att kopiatorn var "den mest framgångsrika produkten som någonsin marknadsförts i Amerika". Xerox har allt sedan denna tidpunkt varit synonymt med kopieringsapparater och idag har vi svårt att föreställa oss hur tillvaron skulle se ut utan kopiatorn och dess vidareutveckling i skrivaren. .

1968 avled Chester Carlson men hans framåtanda och kreativitet lever kvar i Xerox, som idag satsar stort på att behålla sin position i branschens frontlinje. När Chester Carlson dog hade han förverkligat sin vision om ett företag, världsledande inom dokumenthantering, utskrifter och färgbilder. .

Vid sidan om att vara uppfinnare var Chester Carlson även känd för sitt engagemang i behövande människor och skänkte stora summor till välgörenhetsorganisationer. I Sverige finns dessutom Chester Carlsons Forskningspris som årligen delas ut till någon som utfört framstående insatser inom området informationsvetenskap. Chester Carlssons forskningspris 2005 gick till Jonas Beskow, en ung forskare på KTH i Stockholm, som belönades för sin innovation som gör det möjligt för hörselskadade att klara av vanliga telefonsamtal med hjälp av ett datoranimerat ansikte.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Mediekontakter
Jerker Larsson, Xerox Europe, tel: 08-795 12 18
070-512 97 88
, email: jerker.larsson@xerox.com