Xerox Software Patch til WorkCentre ScannerfejlPosted on Aug. 20, 2013

Redaktionel note: Der er nu et opdateret dokument af Vigtige spørgsmål og svar tilgængelig.

Her er en vejledning til at kontrollere og nulstille standardindstillinger


Posted on Aug. 11, 6:00 pm ET

Af Rick Dastin, Corporate Vice President and President, Office and Solutions Business Group, Xerox

Efter yderligere tests af scannerfunktionen, har vi nu fastslået, at man med fabriksindstillingen “Quality/file size” og højeste opløsning ikke helt undgår ombytningen af tegn i visse dokumenter. Det er et resultat af vores kommunikation med David Kriesel, som gjorde os opmærksomme på, at der stadig forekom ombytning af tegn ved brug af fabriksindstillingerne. Det stemmer overens med, hvad David tidligere har rapporteret, og vi sætter stor pris på hans ”opdagelser”. Brug af standardindstillinger og højeste opløsning reducerer muligheden for ombytning af tegn væsentligt, men på grund af en softwarefejl er ombytning af tegn endnu ikke fuldstændig fjernet. Vi beklager den forvirring, der er opstået på grund af vores tidligere kommunikation.

Vi fortsætter vores arbejde med at udvikle en software patch, der kan løse problemet. Vi vil naturligvis informere om status for patchens færdiggørelse, så snart vi har nyt.

Vi vil gerne gentage, at vi mener hændelserne kun forekommer i forbindelse med særlige dokumentegenskaber, som for eksempel dokumenter med meget små skriftstørrelser, samt dokumenter, der har været scannet flere gange og derfor er vanskelige at læse. Uanset dokumentets beskaffenhed vil vi naturligvis bestræbe os på at løse alle udfordringer, uanset om det er ting, vores kunder måske aldrig vil komme til at opleve.

Vi vil fortsat lytte opmærksomt til vores kunder og markedet. Vi vil behandle alle kommentarer, spørgsmål og bekymringer seriøst og sætter stor pris på jeres reaktioner.

I er velkomne til fortsat at kommunikere med os. Send gerne kommentarer, spørgsmål og lignende til francis.a.tse@xerox.com.

De berørte produktserier er:

  • ColorQube : 87XX, 89XX, 92XX, 93XX
  • WorkCentre : 5030, 5050, 51XX, 56XX, 57XX, 58XX, 6400, 7220, 7225, 75XX, 76XX, 77XX, 78XX
  • WorkCentrePro : 2XX
  • BookMark : 40, 55
Note: Hvis din maskine ikke står på listen, er den ikke berørt af scanningsproblemet.

Posted on Aug 9, 7:20 pm ET

Update on Scanning Issue: Working with David Kriesel on Solution

By Rick Dastin, Corporate Vice President and President, Office and Solutions Business Group, Xerox


Vi tester fortsat scanningsfunktionen på vores kontormaskiner for at sikre, at vi fuldt ud forstår omfanget af situationen. Vi er positive over de fremskridt vores udviklerteam gør i udviklingen af den nye patch og vil løbende holde jer underrettet om udviklingen på The Real Business at Xerox blog.

Vi har arbejdet tæt sammen med Davis Kriesel, som er den forsker, der oprindelig opdagede scanningsfejlen og er taknemmelige for hans input, som vi bruger i vores undersøgelse. Som vi har talt med David om, vil scanningsfejlen primært optræde ved scanning af særlige dokumenter med meget små skriftstørrelser, lav opløsning, dårlig kvalitet og som er vanskelige at læse. Selvom dette dog typisk ikke er tilfældet ved langt de fleste scanninger, så vil vores bestræbelser altid være drevet af et ønske om at opnå perfektion i alle tænkelige tilfælde, til gavn for vores kunder.

Vi vil fortsat lytte opmærksomt til vores kunder og markedet, som helhed. Vi vil behandle alle kommentarer, spørgsmål og bekymringer seriøst og sætter stor pris på jeres reaktioner. Som I kan se, har vi allerede besvaret mange via vores blog og tweets. Vi kan dog ikke besvare alle individuelt, men vi lytter og tager alle reaktioner til efterretning. I er velkomne til fortsat at kommunikere med os. Send gerne kommentarer, spørgsmål og lignende til francis.a.tse@xerox.com.

Posted on Aug. 7, 6:00 pm ET

Af Rick Dastin, Corporate Vice President and President, Office and Solutions Business Group, Xerox


Der har været forlydender om fejl i scanner-funktionen på nogle af vores kontormaskiner, hvor tegn kan risikere at blive erstattet af andre. Det har ingen indvirkning på print-, kopi- og fax-funktionerne. I realiteten vil langt størsteparten af vores kunder ikke opleve nogen problemer.

Der findes to løsninger:

  • Gendan standardindstillinger for scanning: Xerox har udarbejdet en guide til, hvordan de aktuelle indstillinger for scan kan tjekkes, og hvordan man genetablerer fabriksindstillingerne.
  • Brug en software patch: Xerox udvikler en software patch, som kan downloades til den pågældende enhed. Software patchen vil gøre det umuligt at anvende den højeste komprimeringsmode og dermed fjerne muligheden for, at tegn ændres. Patchen vil være tilgængelig om ganske få uger.
Når det er sagt, vil jeg for god ordens skyld afklare det, der ligger til grund for udfordringen. Xerox’ maskiner er ved levering indstillet til det komprimerings- og opløsningsniveau, der egner sig bedst til at scanne dokumenter korrekt. Man vil ikke opleve ændring af tegn, hvis man anvender de fabriksindstillede standardindstillinger.

Vi beklager naturligvis forvirringen og det besvær, det må have skabt for vores kunder. Vi vil i samarbejde med vores partnere gøre vores yderste for at informere vores kunder og hjælpe dem med at løse problemet.

For yderligere information kontakt venligst Bob Wagner på robert.wagner@xerox.com.

Link til oprindeligt blog-indlæg: http://xrx.sm/m95