Papir– u – digitalnu transformaciju eBook

Priručnik za smanjenje otpada, poboljšanje procesa i promena način rada sa dokumentima

Dobijte eBook

Proizvodi & Rešenja

Kancelariska rešenja

Pametni multifunkcionlani štampaci sa ConnectKey® tehnologiju za velika i mala preduzeča

Upravljanje sa dokumentima

Upravljati sa štampanje, sadržaj, automatizaciju procesa i komunikacije, čine vašu digitalnu transformaciju
Digital Press

Produkciona štampa

Digitalna produkciska tehnologija za štampanje i softver za radne procese trasnformiše vaš biznis

Xerox pristup

Inovacije zauvek

Mi pomažemo ljudima u cjeli svet da rade efikasnije, dge bilo, i kako bilo oni da odobare

Pogledaj video

Xerox pristup

Inovacije zauvek

Mi pomažemo ljudima u cjeli svet da rade efikasnije, dge bilo, i kako bilo oni da odobare

Pogledaj video