ПОВЕЧЕ ОТ ПРОСТО ЦВЯТ

Светъте променен. Бизнесът се нуждае от приложения, които превъзхождат CMYK, с целпривличане на повече клиенти,диференциация, успех и стимулиране нарастежа. Производствената преса Xerox® Iridesse постиганевероятни резултати.

Научете повече
Xerox Iridesse Poster

Нашият подход

Ясна гледна точка

Запознайте се с новия Xerox: нашата визия, нашите служители и опит
Научете повече