דלגו לתוכן הראשי לקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

תצורת הדגם

דגם
3335V_DNI
3345V_DNI
מהירות הדפסה עד 33 דפים בדקה עד 40 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 80,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 4,000 דפים עד 6,000 דפים
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
Reversing Automatic Document Feeder
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
רזולוציית הדפסה מרבית 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200)
מהירות המעבד 1.0 GHz 1.0 GHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 1.5 GB / 1.5 GB 1.5 GB / 1.5 GB
קישוריות 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, אמולציית PostScript 3 הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3, XPS
מאפייני הדפסה אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, MICR, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, Job scheduling, MICR, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, Print from local drive, Save, Save and Print, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים
הדפסה ממכשירים ניידים Apple® AirPrint, Google Cloud Print, WiFi Direct (אופציונלי: Xerox® Print Service Plug-in for Android) Apple® AirPrint, Google Cloud Print, WiFi Direct (אופציונלי: Xerox® Print Service Plug-in for Android)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 13 שניות במהירות של 13 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה טשטוש רקע, בניית עבודה, בקרת כהות, העתקת תעודות זהות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, תכנון מראש טשטוש רקע, Book copying with center erase, יצירת חוברות, בניית עבודה, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הפרעה לעבודות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, Poster copying, תכנון מראש
מאפייני פקס פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
דחיסת פקס JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH
יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, Scan to local PC, Scan to network PC סריקה ל-FTP, סריקה ל-SMB, סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC
מאפייני אבטחה 802.1x, סינון IP, IPSec, Mac סינון כתובות, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP 802.1x, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, Mac סינון כתובות, אימות רשת, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP, הדפסה מאובטחת
קיימות EPEAT
ENERGY STAR®
ENERGY STAR ENERGY STAR®
דגם 3335V_DNI 3345V_DNI
מהירות הדפסה עד 33 דפים בדקה עד 40 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 80,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 4,000 דפים עד 6,000 דפים
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
Reversing Automatic Document Feeder
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
רזולוציית הדפסה מרבית 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200)
מהירות המעבד 1.0 GHz 1.0 GHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 1.5 GB / 1.5 GB 1.5 GB / 1.5 GB
קישוריות 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, אמולציית PostScript 3 הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3, XPS
מאפייני הדפסה אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, MICR, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, Job scheduling, MICR, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, Print from local drive, Save, Save and Print, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים
הדפסה ממכשירים ניידים Apple® AirPrint, Google Cloud Print, WiFi Direct (אופציונלי: Xerox® Print Service Plug-in for Android) Apple® AirPrint, Google Cloud Print, WiFi Direct (אופציונלי: Xerox® Print Service Plug-in for Android)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 13 שניות במהירות של 13 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה טשטוש רקע, בניית עבודה, בקרת כהות, העתקת תעודות זהות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, תכנון מראש טשטוש רקע, Book copying with center erase, יצירת חוברות, בניית עבודה, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הפרעה לעבודות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, Poster copying, תכנון מראש
מאפייני פקס פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
דחיסת פקס JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH
יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, Scan to local PC, Scan to network PC סריקה ל-FTP, סריקה ל-SMB, סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC
מאפייני אבטחה 802.1x, סינון IP, IPSec, Mac סינון כתובות, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP 802.1x, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, Mac סינון כתובות, אימות רשת, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP, הדפסה מאובטחת
קיימות EPEAT
ENERGY STAR®
ENERGY STAR ENERGY STAR®

טיפול במדיהid

קיבולת פלט 150 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 250 גליונות
מגש (אופציונלי): 550 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎76 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎76 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים Apple® Bonjour, התראות בדואר אלקטרוני, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web

מנהלי התקן הדפסה

תמיכה במערכות הפעלה Mac OS® version 10.8 and later, including OS 12, Windows® 11, או מתקדם יותר Windows® Vista®, Xerox® Global Printer Driver®, מנהל התקן Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
טמפרטורה (לא בהפעלה) 40 - ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 20 - 80 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
זמן התחממות (ממצב חיסכון בחשמל) 35 שניות

אישורים

אישורים CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), הנחיית EMC ‏‎2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, הנחיית R&TTE ‏‎1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition