דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

סדרת מדפסות הצבע המשולבות Xerox® VersaLink® C7100

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
C7120
C7125
C7130
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים עד 6,250 דפים עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 6.7 שניות צבע / 4.4 שניות שחור-לבן
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7 שניות צבע / 5.4 שניות שחור-לבן
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox
צריכת חשמל הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
דגם C7120 C7125 C7130
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים עד 6,250 דפים עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 6.7 שניות צבע / 4.4 שניות שחור-לבן
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7 שניות צבע / 5.4 שניות שחור-לבן
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox
צריכת חשמל הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הגהת מסמכים (מספרי עמוד, הערות, חותמת זמן, חותמת בייטס) (יש צורך בכונן קשיח), העלמת רקע אוטומטית, העתקת חוברות עם מחיקת המרכז, יצירת חוברות (יש צורך בכונן קשיח), איסוף, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, N-up, סוג מקורי, הקטנה/הגדלה 25% - 400%, העתקת דוגמה, חדות

הדפסה

מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 איכות תמונה
שפות תיאור עמודים (PDL) HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (אופציונלי: Adobe PostScript® 3)
הדפסה ממכשירים ניידים Apple® AirPrint®, אפליקציית Mopria® Print Service ואפליקציית Mopria® Scan, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android Printing
הדפסה ממכשירים ניידים (אופציונלי) Xerox® Workplace Mobile App
זיכרון הדפסה (סטנדרטי) 4 GB סטנדרטי
כונן קשיח 320 GB (בדגמים השולחניים אפשר לחבר כונן קשיח אופציונלי)
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, שיוך בהקשה עם NFC
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct עם ערכת Dual Band Wi-Fi אופציונלית (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
תמיכה במערכות הפעלה Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, מנהל התקן Xerox®‎ Global Printer Driver®

סריקה

יעדי סריקה סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לרשת (דרך הפרוטוקולים FTP או SMB), סריקה ל-USB
תבניות קבצים לסריקה JPG, PDF לינארי (מוגדר דרך שרת הרשת המשובץ) ו-PDF/A, PDF (עמוד אחד ומספר עמודים), PDF מוגן בסיסמה, קובץ PDF הניתן לחיפוש, TIFF (עמוד אחד ומספר עמודים)

פקס

מאפייני פקס (אופציונלי) חיוג פקס, פקס שרת, פנקס כתובות מאוחד, פקס מקומי (אפשרות לקו אחד או שְׁלוֹשָׁה קווים, לרבות פקס בתקשורת LAN , פקס ישיר והעברת פקס לדוא"ל)
דחיסת פקס JBIG, MH, MMR, MR

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים קריאת מונה אוטומטית, שכפול הגדרת תצורה, שרת הרשת המשובץ של Xerox®‎, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, מסייע התמיכה של Xerox® , Xerox® CentreWare® Web (אופציונלי: ניהול מרחוק מבוסס ענן עם ענן סביבת העבודה של Xerox® במקום, Managed Print Services Suite)

גימור

אפשרויות גימור שני מגשי לכידה מחוץ לערכה: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים הצפנת AES‏ 256 סיביות, בקרות גישה, יומן ביקורת, אימות נתיב האישור, רשימת ביטול אישורים (CRL)/פרוטוקול מצב (OCSP), תמיכה במנוע שירותי הזהות (ISE) של ®Cisco, זיהוי זיוף תכנית חיצונית (תוסף XCP), סינון Domain, הצפנה של FIPS 140-2, אימות קושחה, סינון IP, IPSec, מחיקה מלאה ומיידית של הדיסק (יש צורך ב HDD/בערכת Productivity Kit ), NIST800-171r1 Compliance, אימות רשת, סינון יציאות (Ports), אישורים מובנים בחתימה עצמית, הרשאות על בסיס תפקיד, SNMPv3, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, הדפסה מאובטחת, ניהול אישורי אבטחה, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), פרוטוקול מצב (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, רשימה לבנה / מאושרי גישה Trellix Embedded Control (Trellix הייתה מוכרת בעבר בשם McAfee)
מאפייני אבטחה אופציונליים McAfee® Integrity Control

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox

טיפול בחומרי הדפסה

קיבולת נייר סטנדרטית 620 גליונות
קיבולת נייר מרבית 4,180 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד (DADF)
קיבולת: 130 גליונות
49 x 85 מ"מ עד 297 x 431.8 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 10 - 85 % לחות יחסית (ללא עיבוי)

אישורים