דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

השווה בין הדגמים: סדרת מדפסות הצבע המשולבות Xerox® VersaLink® C7100

דגם
C7120
C7125
C7130
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים עד 6,250 דפים עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 6.7 שניות צבע / 4.4 שניות שחור-לבן
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7 שניות צבע / 5.4 שניות שחור-לבן
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox
צריכת חשמל הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
דגם C7120 C7125 C7130
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד רשת אלחוטית Dual Band‏/Wi-Fi Direct, גימור, מזין בקיבולת גבוהה (HCF‏), קורא כרטיסי RFID , פקס מלוח הפיקוד
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים עד 6,250 דפים עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 8.1 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 6.7 שניות צבע / 4.4 שניות שחור-לבן
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 8.8 שניות צבע / 6.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7 שניות צבע / 5.4 שניות שחור-לבן
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox חשבונאות ברשת, ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox
צריכת חשמל הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 94 רוחב
חיסכון בחשמל: 0.4 רוחב