דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

סדרת מדפסות הצבע המשולבות Xerox® AltaLink® C8100

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
C8130
C8135
C8145
C8155
C8170
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 70 דפים בדקה
שחור: עד 70 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 90,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 110,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 4.9 שניות (צבע) במהירות של 4.5 שניות (צבע) במהירות של 3.8 שניות (צבע)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 5.5 שניות (צבע) במהירות של 4.7 שניות (צבע) במהירות של 4 שניות (צבע)
דגם C8130 C8135 C8145 C8155 C8170
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 70 דפים בדקה
שחור: עד 70 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 90,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 110,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 4.9 שניות (צבע) במהירות של 4.5 שניות (צבע) במהירות של 3.8 שניות (צבע)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 5.5 שניות (צבע) במהירות של 4.7 שניות (צבע) במהירות של 4 שניות (צבע)

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, אימות שירותים, בחירת נייר אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, הדפסה דו-צדדית אוטומטית/הדפסה דו-צדדית ליצירת חוברות, חותמת Bates, בניית עבודה, איסוף, כריכות, חוצצים, מחיקת קצה, עזרה, העתקת תעודות זהות, הגדרות איכות התמונה, הזזת תמונה, Imaging Security, היפוך תמונה, השהייה זמנית של עבודות גדולות, הדפסת מספר עמודים על דף אחד, ערכה לדוגמה, שמירת הגדרות עבודה, צבע בודד, Stapling, הרצת תהליכים ללא מגע, שקפים

הדפסה

קישוריות Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0, NFC, WiFi/WiFi Direct כולל הערכה האלחוטית האופציונלית Band Dual® Xerox
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח 128
מעבד ליבה כפולה במהירות 1.91 GHz
זיכרון התקן 8 GB מרבי
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 dpi
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, הפעלה/השבתה של גיליון כרזה, כיווני בזמן אמת-מצב דו, פריסת חוברת, בחירת כריכה, Custom Colour Options (Colour By Words), עיכוב הדפסה, הדפסה מאובטחת מוצפנת, גימור, Fit to New Paper Size, השהית כל העבודות, אפשרויות תמונה, Imaging Security, ניטור עבודות, זיהוי עבודות, סימן מים/פריסה, Long Sheet/Banner, N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת הדפסה, דפים מיוחדים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), הדפסה דו-צדדית (ברירת מחדל), הרשאות משתמש, סימן מים
תמיכה במערכות הפעלה Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 ו R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit)
הדפסה ממכשירים ניידים @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (אופציונלי: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Mobile App)
פרוטוקולי רשת Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD

סריקה

תכונות סריקה Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, מחיקת קצה, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Reduction/Enlargement, תצוגה מקדימה של סריקה, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, הרצת תהליכים ללא מגע
תכונות סריקה (אופציונלי) Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive)
יעדי סריקה (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת, סריקה ל-USB
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, Internet Fax, הפעלת פקס שרת ברשת
מאפייני פקס (אופציונלי) Direct fax, Fax forward to email or SMB share, (LAN כולל פקס , אפשרויות קו אחד או שני קווים) שליחת פקס מהמכשיר

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים 802.1x, בקרות גישה, יומן ביקורת, תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטמעה של pxGrid Cisco®/DXL Trellix (Trellix הייתה מוכרת בעבר בשם McAfee), אישור אוטומטי בחתימה עצמית, הטמעה של Identity Cisco® Engine Services (ISE), Configuration Watchdog, מנהל התקן אחסון מוצפן )bit-256 AES ,2-140 FIPS ), דוא"ל מוצפן וחתום, FIPS 140-2, אימות קושחה, HTTPS, IPsec, Imaging Security, הצפנה ברמת המשימה דרך HTTPS ומנהלי התקנים, אימות מקומי )מסד נתונים פנימי (, LogRhythm SIEM8, אימות רשת, סינון פורט/IP/דומיין, SFTP ודוא"ל מוצפן, אימות הודעה באמצעות פונקציית הגיבוב SHA-256, SNMPv3, אישורי אבטחה המשתמשים ב-ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, רשימה לבנה / מאושרי גישה Trellix Embedded Control (Trellix הייתה מוכרת בעבר בשם McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Trusted Boot, גישת משתמשים וחומת אש )firewall )פנימית, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים כונן קשיח מוצפן )bit-256 AES ,2-140 FIPS )כולל דריסת תמונה, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox®, ניהול הדפסה ואבטחת תוכן בשרת Xerox® Workplace Cloud/Suite

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox® Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
85 x 125 מ"מ עד 297 x 431.8 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): 3,140 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 3,000 גליונות
מגש (מגש מעטפות) (אופציונלי): 60 מעטפות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים: #10 Commercial, A6, מעטפה בגודל C5, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד 320 x 1320 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎320 x 450 מ"מ
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): גדלים: A4/‏Letter, A4
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים: A4/‏Letter, A4 long edge feed
מגש (מגש מעטפות) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎98 x 148 מ"מ עד ‎162 x 241 מ"מ
אפשרויות גימור מגש לכידת הדפסות כפול: 500-מגש גליונות
מגש שבו הנייר מופנה כלפי מעלה: 100-מגש גליונות
התקן גימור BR (אופציונלי): ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
התקן יצירות חוברות של BR: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, הידוק במיקומים מרובים, קיפול V, 500+1500-מגש גליונות
Z קיפול / C יחידת קיפול (אופציונלי): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
שדכן נוח (אופציונלי): includes Work Surface, 50-גליונות

אישורים

אישורים To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications
קיימות EPEAT®
ENERGY STAR®