דלגו לתוכן הראשי לקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

המשולבות AltaLink® C8000

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
C8030
C8035
C8045
C8055
C8070
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 70 דפים בדקה
שחור: עד 70 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 12,000 דפים עד 15,000 דפים עד 20,000 דפים עד 22,000 דפים עד 40,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 90,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 110,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 5.3 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.3 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.7 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 6.5 שניות (צבע) במהירות של 6.4 שניות (צבע) במהירות של 6.5 שניות (צבע) במהירות של 6 שניות (צבע) במהירות של 4 שניות (צבע)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 6.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 6.4 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.7 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות (צבע) במהירות של 8.1 שניות (צבע) במהירות של 7.8 שניות (צבע) במהירות של 7.2 שניות (צבע) במהירות של 4.9 שניות (צבע)
קיימות Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
דגם C8030 C8035 C8045 C8055 C8070
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 70 דפים בדקה
שחור: עד 70 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 12,000 דפים עד 15,000 דפים עד 20,000 דפים עד 22,000 דפים עד 40,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 90,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 110,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 5.3 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.3 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.7 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 6.5 שניות (צבע) במהירות של 6.4 שניות (צבע) במהירות של 6.5 שניות (צבע) במהירות של 6 שניות (צבע) במהירות של 4 שניות (צבע)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 6.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 6.4 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 5.7 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות (צבע) במהירות של 8.1 שניות (צבע) במהירות של 7.8 שניות (צבע) במהירות של 7.2 שניות (צבע) במהירות של 4.9 שניות (צבע)
קיימות Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, אימות שירותים, בחירת נייר אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, הדפסה דו-צדדית אוטומטית/הדפסה דו-צדדית ליצירת חוברות, חותמת Bates, בניית עבודה, איסוף, כריכות, חוצצים, מחיקת קצה, עזרה, העתקת תעודות זהות, הגדרות איכות התמונה, הזזת תמונה, Imaging Security, היפוך תמונה, השהייה זמנית של עבודות גדולות, הדפסת מספר עמודים על דף אחד, ערכה לדוגמה, שמירת הגדרות עבודה, צבע בודד, Stapling, Touchless Workflow Accelerators, שקפים

הדפסה

קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0, Near Field Communication (NFC) (אופציונלי: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter)
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח 250 GB (מינימלי)
מעבד ליבה כפולה במהירות 1.91 GHz
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6, (אופציונלי: פקס ברשת תקשורת מקומית (נדרשת ערכת פקס אופציונלית))
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 dpi
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, הפעלה/השבתה של גיליון כרזה, כיווני בזמן אמת-מצב דו, פריסת חוברת, בחירת כריכה, Custom Colour Options (Colour By Words), עיכוב הדפסה, הדפסה מאובטחת מוצפנת, גימור, Fit to New Paper Size, השהית כל העבודות, אפשרויות תמונה, Imaging Security, ניטור עבודות, זיהוי עבודות, סימן מים/פריסה, Long Sheet/Banner, N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת הדפסה, דפים מיוחדים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), הדפסה דו-צדדית (ברירת מחדל), הרשאות משתמש, סימן מים
תמיכה במערכות הפעלה Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64
הדפסה ממכשירים ניידים @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® ידי-מאושר על, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® App Gallery, היישומון ‎Xerox® Mobile Link‏, Xerox® Print Service Plug-in for Android (אופציונלי: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)

סריקה

תכונות סריקה Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, מחיקת קצה, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), תצוגה מקדימה של סריקה, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement
יעדי סריקה HTTP, HTTPS, SFTP, סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, Internet Fax, הפעלת פקס שרת ברשת
מאפייני פקס (אופציונלי) Direct fax, Fax forward to email or SMB share, (LAN כולל פקס , אפשרויות קו אחד או שני קווים) שליחת פקס מהמכשיר

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים (FIPS 140-2 תואם) סיביות-AES 256 הצפנת, בקרות גישה, יומן ביקורת, אישור Common Criteria‏ (ISO 15408‏) (ההערכה מתבצעת בימים אלה), הדפסה מאובטחת מוצפנת, מחיקת מידע על הכונן הקשיח, Imaging Security, תואם McAfee ePolicy (ePO), מוטמע McAfee®, אימות רשת, אימות הודעה באמצעות פונקציית הגיבוב SHA-256, SNMPv3, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, סריקה מאובטחת, TLS, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 130 גליונות
85 x 125 מ"מ עד 297 x 431.8 מ"מ
קיבולת נייר מרבית 5,140 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): 2,000 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 2,000 גליונות
מגש (מגש מעטפות) (אופציונלי): 60 מעטפות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים: #10 Commercial, A6, מעטפה בגודל C5, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד 320 x 483 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎320 x 450 מ"מ
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): גדלים: A4/‏Letter, A4
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים: A4/‏Letter, A4 long edge feed
מגש (מגש מעטפות) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎98 x 148 מ"מ עד ‎162 x 241 מ"מ
אפשרויות גימור מגש לכידת הדפסות כפול: 500-מגש גליונות
מגש שבו הנייר מופנה כלפי מעלה: 100-מגש גליונות
התקן גימור BR (אופציונלי): ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
התקן יצירות חוברות של BR: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, הידוק במיקומים מרובים, קיפול V, 500+1500-מגש גליונות
Z קיפול / C יחידת קיפול (אופציונלי): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
שדכן נוח (אופציונלי): includes Work Surface, 50-גליונות

אישורים

אישורים Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct